รีเซต

จีนเตรียมปรับความเหมาะสม 'การตรวจโควิด-19' ทางไกล

จีนเตรียมปรับความเหมาะสม 'การตรวจโควิด-19' ทางไกล
Xinhua
25 เมษายน 2566 ( 21:43 )
54
จีนเตรียมปรับความเหมาะสม 'การตรวจโควิด-19' ทางไกล

 25 เม.ย. (ซินหัว) -- วันอังคาร (25 เม.ย.) เหมาหนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน รายงานว่าสายการบินจะยกเลิกการตรวจสอบผลตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของผู้โดยสารขาเข้าประเทศจีนที่ทดสอบก่อนขึ้นเครื่อง เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ (29 เม.ย.) เป็นต้นไปเหมากล่าวว่าจีนจะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสฯ ทางไกล ผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความแม่นยำ ปลอดภัย และเป็นระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างจีนกับต่างประเทศเหมาเผยระหว่างแถลงข่าวประจำวันว่า นักเดินทางขาเข้าทั้งหมดสามารถแสดงผลทดสอบแอนติเจน ซึ่งตรวจในระยะ 48 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง แทนผลการทดสอบกรดนิวคลีอิก ตั้งแต่วันเสาร์ (29 เม.ย.) นี้เหมาเตือนนักเดินทางทั้งขาเข้าและขาออกให้จัดการดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองเป็นอย่างดีก่อนเดินทาง รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับชาติและระดับท้องถิ่นของจีนเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อรับรองว่าเหล่านักเดินทางจะมีสุขภาพแข็งแรงและได้รับความพึงพอใจตลอดการเดินทาง และกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้ เหมาชี้ว่าจีนจะยังคงใช้นโยบายการป้องกันและควบคุมบนหลักวิทยาศาสตร์ โดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด และรับประกันการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรชาวจีนและต่างชาติอันปลอดภัย ปราศจากโรคภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ดียิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง