ยะลา จัดพิธีตามประเพณีนิยมได้ ห้ามเกิน 50 คน เคลื่อนย้ายแรงงาน ให้ผู้ว่าฯอนุญาต มีผลพรุ่งนี้ถึง 31 ก.ค.

ยะลา จัดพิธีตามประเพณีนิยมได้ ห้ามเกิน 50 คน เคลื่อนย้ายแรงงาน ให้ผู้ว่าฯอนุญาต มีผลพรุ่งนี้ถึง 31 ก.ค.
มติชน
27 มิถุนายน 2564 ( 23:47 )
16
ยะลา จัดพิธีตามประเพณีนิยมได้ ห้ามเกิน 50 คน เคลื่อนย้ายแรงงาน ให้ผู้ว่าฯอนุญาต มีผลพรุ่งนี้ถึง 31 ก.ค.

 

หลังจาก ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศการล็อกดาวน์กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อเวลาราว 01.00 น.ของวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยจะมีการล็อกดาวน์แคมป์คนงานใน 10 จังหวัด และห้ามรับประทานอาหารในร้านอาหารใน 6 จังหวัด

 

 

 

ขณะเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ประกาศลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศให้ 10 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด “สีแดงเข้ม” จากเดิมที่มีเพียง 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ โดยเพิ่มเติมจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม และ 4 จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส โดยให้มีผลในวันที่ 28 มิถุนายน 2564

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา ลงนามออก คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25)

 

 

 

โดยสรุปคือ

 

1.ห้ามจัดกิจกรรมทางสังคม งานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานเลี้ยงรับ-ส่ง งานฉลองแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ รวมถึงงานรื่นเริงทุกประเภท

 

 

2.การจัดพิธีการตามประเพณีนิยม เช่น งานพิธีการศพ งานบวช งานมงคลสมรส วันสำคัญทางศาสนา หรืองานบุญ ห้ามมิให้มีการรวมกลุ่มของบุคคลเกินกว่า 50 คน และต้องขออนุญาตศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองเบตง หรือเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามสถานที่ที่จัดกิจกรรม และให้ควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิด

 

 

3.การจัดกิจกรรมของส่วนราชการ ต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน โดยให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอในพื้นที่ทราบ

 

 

4.ในส่วนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน จ.ยะลา งดเดินทางออกนอกจังหวัด กรณีมีเหตุผลความจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าฯ ควบคู่เอกสารรับรองความจำเป็น

 

 

5.ห้ามใช้อาคาร หรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการจัดการเรียน การสอน การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

 

6.กรณีแรงงานเดินทางเข้า-ออก จ.ยะลา ให้ผู้ว่าฯยะลา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ในฐานะต้นทางหรือปลายทางแล้วแต่กรณีพิจารณาอนุญาตให้แรงงานเดินทางข้ามจังหวัดได้

 

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง