รีเซต

จีนเร่งปั้น 'ปักกิ่ง' สู่ศูนย์นวัตกรรมวิทย์-เทคโนฯ ระดับโลก

จีนเร่งปั้น 'ปักกิ่ง' สู่ศูนย์นวัตกรรมวิทย์-เทคโนฯ ระดับโลก
Xinhua
18 พฤษภาคม 2566 ( 21:17 )
72
จีนเร่งปั้น 'ปักกิ่ง' สู่ศูนย์นวัตกรรมวิทย์-เทคโนฯ ระดับโลก

ปักกิ่ง, 18 พ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (17 พ.ค.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน ออกแผนการปฏิบัติงานสร้างกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศ สู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติแห่งสำคัญภายในปี 2025แผนการดังกล่าวมีเป้าหมายเร่งการพึ่งพาตนเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง และเปลี่ยนแปลงปักกิ่งเป็นศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์และศูนย์กลางนวัตกรรมระดับโลกขณะเดียวกันมีเป้าหมายพัฒนาปักกิ่งเป็นแหล่งนวัตกรรมเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ล้ำสมัยและอุตสาหกรรมเกิดใหม่ รวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับการผสมผสานองค์ประกอบนวัตกรรมระดับโลกนอกจากนั้นมีเป้าหมายเพิ่มการสนับสนุนการวิจัยขั้นพื้นฐานด้านต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต ตลอดจนเตรียมการสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในด้านต่างๆ อย่างปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีชีวภาพแผนการนี้ยังเสนอการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคหลักอย่างมีประสิทธิภาพ และเรียกร้องการรักษางบประมาณการวิจัยและพัฒนา (R&D) อยู่ที่ราวร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ระดับภูมิภาค โดยการวิจัยขั้นพื้นฐานควรครองสัดส่วนราวร้อยละ 17 ของงบประมาณการวิจัยและพัฒนาทั้งนี้ มูลค่าเพิ่มรายปีของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงจะสูงเกิน 1.2 ล้านล้านหยวน (ราว 5.86 ล้านล้านบาท) ขณะจำนวนพนักงานด้านการวิจัยและพัฒนาจะอยู่ที่ประมาณ 260 คนต่อการจ้างงานทุก 10,000 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง