'องอาจ' แนะ 'บิ๊กตู่' พิจารณา 4 ข้อ จี้หน่วยงานปรับลดงบ นำเงินมาสู้ โควิด-19 อย่างจริงจัง

'องอาจ' แนะ 'บิ๊กตู่' พิจารณา 4 ข้อ จี้หน่วยงานปรับลดงบ นำเงินมาสู้ โควิด-19 อย่างจริงจัง
มติชน
6 เมษายน 2563 ( 09:24 )
221
3
'องอาจ' แนะ 'บิ๊กตู่' พิจารณา 4 ข้อ จี้หน่วยงานปรับลดงบ นำเงินมาสู้ โควิด-19 อย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 6 เมษายน นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการปรับลดงบประมาณปี 2563 เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายสู้กับโควิด-19 ว่าการปรับลดงบประมาณของกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นความจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้มีเงินมาใช้จ่ายอย่างเพียงพอตามมาตรการป้องกัน และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนั้นเพื่อให้การปรับลดงบประมาณบรรลุเป้าหมายจึงฝากข้อสังเกตให้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดังนี้ 1.กำหนดเป้าหมายการปรับลดงบประมาณของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน 2.ปรับลดงบประมาณที่ยังไม่จัดซื้อจัดจ้าง ให้เลื่อนระยะเวลาออกไปก่อน รวมถึงงบประมาณที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง หรืองบที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายให้ระงับไว้ก่อน 3.ให้ตรวจสอบว่าตั้งแต่นายกฯ เคยประกาศให้หน่วยงานต่าง ๆ ปรับลดงบประมาณตั้งแต่ วันที่ 10 มีนาคม จนถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานใดที่เร่งทำสัญญาใช้เงินไปแล้วบ้าง ถ้ามีหน่วยงานใดเร่งทำไปก่อนหน้านี้ ให้นำกลับมาพิจารณาใหม่ และ4. ยกเลิกโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องทำในเวลานี้ออกไปก่อน

“หากสามารถปรับลดงบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้ในขณะนี้ได้มากเท่าไรก็จะช่วยทำให้เราใช้เงินกู้น้อยลงและทำให้มีเงินเพียงพอใช้จ่ายตามมาตรการป้องกันโควิด-19 รวมทั้งมีเงินนำไปช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอฝากนายกฯให้พิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วย”นายองอาจ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง