รีเซต

เปิดข้อมูลทะเบียนราษฎร สิ้นปี 66 พบจำนวนคนไทยลดลงจากปีก่อน 37,860 คน

เปิดข้อมูลทะเบียนราษฎร สิ้นปี 66 พบจำนวนคนไทยลดลงจากปีก่อน 37,860 คน
TNN ช่อง16
11 กุมภาพันธ์ 2567 ( 12:56 )
26
เปิดข้อมูลทะเบียนราษฎร สิ้นปี 66 พบจำนวนคนไทยลดลงจากปีก่อน 37,860 คน

กระทรวงมหาดไทย เปิดข้อมูลทะเบียนราษฎร สิ้นปี 66 พบจำนวนราษฎรทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 66,052,615 คน ลดลงจากสิ้นปี 65 จำนวน 37,860 คน


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รวบรวมจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ สิ้นปี 66 พบว่ามีจำนวนราษฎรทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 66,052,615 คน ลดลงจากสิ้นปี 65 จำนวน 37,860 คน หรือลดลงร้อยละ 0.06 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 65,061,190 คน ไม่มีสัญชาติไทย 991,425 คน โดยจากจำนวนทั้งหมดนี้เป็นราษฎรเพศชาย 32,224,008 คน และเพศหญิง 33,828,607 คน 


ทั้งนี้ จังหวัด/ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุดคือกรุงเทพฯ 5,471,588 คน ส่วนสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มีจำนวนราษฎรน้อยที่สุดคือ 187,993 คน


น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนราษฎรตั้งแต่ 1 ล้านคนขึ้นไปมีทั้งหมด 20 จังหวัด และกรุงเทพฯ (รวม 21 จังหวัด/การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) ตามลำดับ ดังนี้


1. กรุงเทพฯ 5,471,588 คน

2. นครราชสีมา 2,625,794 คน

3. อุบลราชธานี 1,869,608 คน

4. เชียงใหม่ 1,797,074 คน

5. ขอนแก่น 1,779,373 คน

6. ชลบุรี 1,618,066 คน

7. บุรีรัมย์ 1,573,230 คน

8. อุดรธานี 1,558,528 คน

9. นครศรีธรรมราช 1,540,953 คน

10. ศรีสะเกษ 1,450,333 คน

11. สงขลา 1,431,959 คน

12. สมุทรปราการ 1,372,970 คน

13. สุรินทร์ 1,367,842 คน

14. นนทบุรี 1,308,092 คน

15. เชียงราย 1,298,977 คน

16. ร้อยเอ็ด 1,284,836 คน

17. ปทุมธานี 1,219,199 คน

18. สกลนคร 1,142,657 คน

19. ชัยภูมิ 1,113,378 คน

20. สุราษฎร์ธานี 1,075,788 คน

21. นครสวรรค์ 1,021,883 คน


น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่า ทางด้านของข้อมูลทางปกครองทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครองรายงานว่า การปกครองส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทยมีจำนวนจังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด 878 อำเภอ 7,255 ตำบล และ 75,142 หมู่บ้าน


สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง จำนวนเทศบาล 2,472 แห่ง (เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 195 แห่ง และเทศบาลตำบล 2,247 แห่ง) องค์การบริหารส่วนตำบล 5,300 แห่ง และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง (กรุงเทพฯ และเมืองพัทยา)ข้อมูลจาก กระทรวงมหาดไทย

ภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง