รีเซต

ชาวยางขาคีมเดือด! ประท้วงไล่ผอ.โรงเรียน หลังไม่ต่อสัญญาครูอัตราจ้าง

ชาวยางขาคีมเดือด! ประท้วงไล่ผอ.โรงเรียน หลังไม่ต่อสัญญาครูอัตราจ้าง
มติชน
2 กรกฎาคม 2563 ( 15:41 )
242
ชาวยางขาคีมเดือด! ประท้วงไล่ผอ.โรงเรียน หลังไม่ต่อสัญญาครูอัตราจ้าง

ชาวยางขาคีมเดือด! ประท้วงไล่ผอ.โรงเรียน หลังไม่ต่อสัญญาครูอัตราจ้าง ที่ทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครอง ลั่นหาก ผอ.ไม่ย้ายจะนำลูกหลานออกจากโรงเรียนทั้งหมด 

วันที่ 2 กรกฎาคม ที่โรงเรียนวัดสิทธิโชค หมู่ 4 บ้านยางขาคีม ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ได้มีพ่อแม่ผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่กว่า 50 คน รวมตัวกันที่สนามหญ้าโรงเรียนเพื่อขับไล่ นางสาวกชกร มีเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิทธิโชค หลังจากที่ไม่ได้ต่อสัญญาว่าจ้าง ว่าที่ ร.ต.จิรานนร์ (ครูเดียว) แท่นมาก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และหมดสัญญาจ้างไปแล้วก่อนหน้านี้

จนกระทั้งมีการเปิดการเรียนการสอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แต่ปรกฎว่า ว่าที่ ร.ต.จิรานนร์ ไม่ได้มาปฎิบัติหน้าที่สอน เป็นเหตุให้พ่อผู้ปกครองและชาวบ้านไม่พอใจ จึงเดินทางมารวมตัวประท้วงเรียกร้องให้ ว่าที่ ร.ต.จิรานนร์ มาสอนเหมือนเดิม แต่หากยังมีการเพิกเฉยพ่อแม่ผู้ปกครองจะย้ายลูกหลานออกจากโรงเรียนทั้งหมด

นางอรเนตร สมาธิ อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 16 หมู่ 10 ต.ลำภูรา อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง กล่าวว่า ขณะนี้ชาวบ้านมีปัญหากับ นางสาวกชกร มีเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิทธิโชค เนื่องจากเคลียร์ปัญหากันไม่ได้ หลังจากที่ นางสาวกชกร ไม่ต่อสัญญาจ้าง ว่าที่ ร.ต.จิรานนร์ และให้ออกจากโรงเรียนไป ซึ่งชาวบ้านจะไม่ยอมอย่างเด็ดขาด ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.จิรานร์ เป็นครูดีและให้การช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอด ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับชาวบ้าน ทักทายจะเบือนหน้า ชาวบ้านทราบดีว่า ว่าที่ ร.ต.จิรานนร์ หมดสัญญาจ้างกับทางโรงเรียน แต่ชาวบ้านต้องการให้มาสอนต่อไป

“ชาวบ้านที่เดินทางมาเรียกร้องในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ทางโรงเรียนทบทวนคำสั่งและให้ ว่าที่ ร.ต.จิรานนร์ กลับมาสอนเหมือนเดิม หากไม่เป็นเช่นนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองลงความเห็นว่า จะนำลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนลาออกทั้งหมด จำนวนกว่า 50 คน” นางอรเนตร กล่าว

ต่อมาที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดสิทธิโชค ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา เขต 2 ตรัง ตัวแทนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง ปลัดอำเภอที่ว่าการอำเภอห้วยยอด ตำรวจ สภ.ห้วยยอด นางกชกร ,ว่าที่ ร.ต.จิรานนร์ ร่วมประชุมเพื่อเจรจาหาข้อยุติ โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนทำข่าวและบันทึกภาพแต่อย่างใด จนสร้างความไม่พอใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและชาวบ้านเป็นอย่างมาก

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับเหตุผลที่ทางโรงเรียนไม่ต่อสัญญาจ้างกับ ว่าที่ ร.ต.จิรานนร์ โดยมีการทำสัญญาระบุว่า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางสาวกชกร มีเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิทธิโชคซึ่งเรียกว่า”ผู้ว่าจ้าง”ฝ่ายหนึ่ง กับ ว่าที่ร้อยตรี จิรานนร์ แท่นมาก ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า”ผู้รับจ้าง “อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่า เนื่องจากข้าพเจ้านางสาวกชกร มีเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิทธิโชคมีความประสงค์ยกเลิกสัญญาจ้างเพราะผู้รับจ้างมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้ 1.ประพฤติตนไปในทางที่จะนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่หน่วยงาน

2.ใช้กิริยาวาจาและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม และ 3.กระทำหรือสนับสนุนให้มีการทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นหรือกระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีในระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกัน” สัญญา ระบุ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจข้อความในบันทึกนี้อย่างถูกต้องโดยตลอดเวลาจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับโดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

อนึ่งสำหรับโรงเรียนวัดสิทธิโชค ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต2 ตรัง ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 53 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง