รีเซต

ต้องอ่าน! ช้อปดีมีคืน ใครได้สิทธิบ้าง คุ้ม-ไม่คุ้ม

ต้องอ่าน! ช้อปดีมีคืน ใครได้สิทธิบ้าง คุ้ม-ไม่คุ้ม
มติชน
4 มกราคม 2565 ( 11:47 )
40
ต้องอ่าน! ช้อปดีมีคืน ใครได้สิทธิบ้าง คุ้ม-ไม่คุ้ม

กรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการของขวัญปีใหม่ 2565 ของกระทรวงการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2565 หนึ่งในนั้นคือโครงการช้อปดีมีคืน สำหรับผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นั้น

 

สำหรับรายละเอียดโครงการ “ช้อปดีมีคืน” มีดังนี้

    – ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของปี 2565 (ยื่นภาษีต้นปี 2566)
    – กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สามารถลดหย่อนภาษีได้จำนวน 7 – 4 ล้านคนทั่วประเทศ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ 1.5 – 2 ล้านราย
    – วงเงินเป็น 30,000 บาท คาดเงินสะพัดรวมอยู่ที่ 4 – 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะทำให้ GDP เติบโตขึ้นถึง 15%

– ต้องไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

สามารถใช้จ่ายกับอะไรได้บ้าง
– สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
– สินค้าโอท็อป
– หนังสือ

 

สามารถซื้อสินค้าและบริการได้ทั้งหมด ยกเว้นรายการ ดังนี้
-ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์
– ค่าซึ้อยาสูบ/บุหรี่
– ค่าลอตเตอรี่
– ค่าน้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
– ค่าซื้อรถยนต์ รถจักยานยนต์ และเรือ
– ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
– ค่าบริการหนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
– ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการนำเที่ยวตามกฏหมายว่าด้วยธุรกิจและมัคคุเทศก์
– ค่าบริการที่ได้จ่ายเป็นค่าโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฏหมายว่าด้วยโรงแรม
– ตั๋วเครื่องบิน

 

ทั้งนี้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและค่าบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, หนังสือ e-Book, และสินค้า OTOP ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2565 ซึ่งจะยื่นแบบและชำระภาษีในช่วงต้นปี 2566

 

ส่วนอัตราการลดหย่อนภาษี มีดังนี้

เงินได้สุทธิ 0-150,000 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว ไม่ได้ประโยชน์จากโครงการ “ช้อปดีมีคืน”)

เงินได้สุทธิ 150,001-300,000 บาท อัตราภาษี 5% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิคืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท

เงินได้สุทธิ 300,001-500,000 บาท อัตราภาษี 10% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท

เงินได้สุทธิ 500,001-750,000 บาท อัตราภาษี 15% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท

เงินได้สุทธิ 750,001-1,000,000 บาท อัตราภาษี 20% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท

เงินได้สุทธิ 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราภาษี 25% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท

เงินได้สุทธิ 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษี 30% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท

เงินได้สุทธิตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 35% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

 

ทั้งนี้ปีนี้เป็นที่น่ายินดีว่า ผู้ที่ใช้สิทธิช้อปดีมีคืน ยังสามารถใช้สิทธิมาตรการคนละครึ่งเฟส 4 ที่จะเริ่มในวันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 2465 เพราะช่วงเวลาไม่ทับซ้อนกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง