รีเซต

181 ต่อ 20 เสียง วุฒิสภา เห็นชอบ 'สุภัทรา นาคะผิว' นั่ง กสม.คนใหม่

181 ต่อ 20 เสียง วุฒิสภา เห็นชอบ 'สุภัทรา นาคะผิว' นั่ง กสม.คนใหม่
มติชน
23 พฤษภาคม 2565 ( 15:48 )
42
181 ต่อ 20 เสียง วุฒิสภา เห็นชอบ 'สุภัทรา นาคะผิว' นั่ง กสม.คนใหม่

ข่าววันนี้ 23 พฤษภาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง เป็นประธานการประชุม พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความพระพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม วุฒิสภา ที่มีพล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. เป็นประธาน กมธ.เสนอรายงาน พร้อมลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบน.ส.สุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อหรือไม่ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมลับ และมีการลงคะแนนลับ

 

ภายหลังการลงคะแนนและนับคะแนนแล้วเสร็จ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง แจ้งผลการลงมติว่า ส.ว.มีมติเห็นชอบ 181 เสียง ต่อคะแนนไม่เห็นชอบ 20 เสียง และไม่ออกเสียง 17 เสียง ถือว่าน.ส.สุภัทราได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาที่ต้องได้เสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาที่มีอยู่ คือ 249 คน คือต้องได้คะแนน 125 คะแนนขึ้นไป ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบให้น.ส.สุภัทรา ดำรงตำแหน่งกสม. คนใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง