รีเซต

ALT ทุ่มงบราว 600 ลบ.ทำโครงข่ายสื่อสารใยแก้วนำแสงเชื่อมต่อดาต้าเซ็นเตอร์

ALT ทุ่มงบราว 600 ลบ.ทำโครงข่ายสื่อสารใยแก้วนำแสงเชื่อมต่อดาต้าเซ็นเตอร์
ทันหุ้น
14 พฤษภาคม 2565 ( 12:00 )
30
ALT ทุ่มงบราว 600 ลบ.ทำโครงข่ายสื่อสารใยแก้วนำแสงเชื่อมต่อดาต้าเซ็นเตอร์

#ALT #ทันหุ้น-บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด(มหาชน) หรือ ALT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโครงการลงทุนก่อสร้างวางระบบโครงข่ายสื่อสารใยแก้วนำแสงเพื่อเชื่อมต่อศูนย์ช้อมูล (Data Centers) ตามความต้องการของลูกค้า และเส้นทางตามที่ลูกค้ากำหนดในสัญญาระยะทางรวมโดยประมาณกว่า 3,000 กิโลเมตร โดยบริษัทได้ตกลงเข้าทำสัญญากับลูกค้าในการให้บริการโครงข่ายเป็นระยะเวลา 5-10 ปี โดยมีเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องชำระค่าบริการโครงข่ายตลอดอายุสัญญาแก่บริษัทเป็นการล่วงหน้า และบริษัทต้องรักษาความลับแห่งสัญญาโดยเคร่งครัด 

 

เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ลูกค้าตามสัญญาดังกล่าว บริษัทต้องมีการลงทุนก่อสร้างวางระบบโครงการสื่อสารใยแก้วนำแสงเพิ่มเติม โดยการลงทุนในโครงการดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและมีมติอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว ซึ่งจะใช้งบลงทุนประมาณ 600 ล้านบาท 

 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนดังกล่าว จะเป็นสัญญาระยะยาว 5-20 ปี ที่บริษัทมีกับลูกค้าที่ใช้บริการ มูลค่ารวมโดยประมาณกว่า 1 พันล้านบาท

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง