รีเซต

กกต. ลุยรณรงค์กระตุ้นคนเข้าคูหาเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้ เชื่อใช้สิทธิ 80% ทำได้ไม่ยาก

กกต. ลุยรณรงค์กระตุ้นคนเข้าคูหาเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้ เชื่อใช้สิทธิ 80% ทำได้ไม่ยาก
มติชน
17 ธันวาคม 2563 ( 11:50 )
94
กกต. ลุยรณรงค์กระตุ้นคนเข้าคูหาเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้ เชื่อใช้สิทธิ 80% ทำได้ไม่ยาก

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิสิต นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมแสดงพลัง

 

ซึ่งจังหวัดมหาสารคามตั้งเป้าหมายในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ให้เป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก ไม่น้อยกว่า 80% บัตรเสียไม่เกิน 2% ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายต่อชาวมหาสารคาม เป็นอย่างมาก การไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญต่อประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามทุกคน เนื่องจากเป็นการมอบอำนาจอธิปไตยของตนเอง ให้กับผู้ไปทำหน้าที่ในการบริหาร ปกครอง การพัฒนาท้องถิ่น แทนตนเอง

ทั้งนี้ นายอิทธิพร กล่าวว่า การเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ มีความสำคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่แทนตน ในการบริหาร ปกครอง บ้านเมือง อีกทั้ง รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เป็นสำคัญ

 

“ส่วนที่จังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดเป้าหมายในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่า 80% บัตรเสียไม่เกิน 2% เป็นเป้าหมายที่ท้าทายต่อพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคาม ผมมีความเชื่อมั่นว่าสามารถทำได้ไม่ยาก หากทุกคน ร่วมแรง ร่วมใจ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการที่จะต้องทำหน้าที่คัดสรรคนดี ให้คนดีได้ไปทำหน้าที่ปกครองบ้านเมือง” นายอิทธิพร กล่าว

นายอิทธิพร กล่าวว่า ไม่รู้สึกกังวลในเรื่องของบัตรเสีย เพราะได้ย้ำเจ้าหน้าที่ และให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็จะแจ้งเตือนให้ผู้มาใช้สิทธิ์ได้ทราบ ส่วนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง ทางจังหวัดได้รายงานให้ทราบว่าในขณะนี้มีเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยเป็นเรื่องของการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง