รีเซต

พิษโควิด19 รัฐบาลแจกเงิน 5 พัน 3 เดือน เยียวยาแรงงานนอกระบบ

พิษโควิด19 รัฐบาลแจกเงิน 5 พัน 3 เดือน เยียวยาแรงงานนอกระบบ
77ข่าวเด็ด
25 มีนาคม 2563 ( 23:08 )
82
พิษโควิด19 รัฐบาลแจกเงิน 5 พัน 3 เดือน เยียวยาแรงงานนอกระบบ

อุบลราชธานี – พิษโควิด19 รัฐบาลแจกเงิน 5 พัน 3 เดือน เยียวยาแรงงานนอกระบบ

อำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลได้มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม แต่ได้รับผกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ซึ่งผู้ที่จะได้รับการเยี่ยวยาครั้งนี้จะต้องเป็นแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว แรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID19 ทั้งนี้ไม่รวมเกษตรกร เพราะอาชีพดังกล่าวจะมีมาตรการเยียวยาอื่นต่อไป

การรับเงินเยียวยาสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไชต์  www.ไม่ทิ้งกัน..com ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนได้ในวันที่ 28 มี.ค. 63  ด้านการลงทะเบียนจะมีการคัดกรองพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เมื่อคุณสมบัติผ่าน ระบบจะโอนเงินเข้าผ่านบัญชีธนาคาร,พร้อมเพย์หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้หากท่านไม่มีระบบพร้อมเพย์ สามารถเลือกรับเงินจากการโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ ส่วนเงินที่ได้รับจะตกคนละ 5 พันบาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน

กรณีหากตกงานแต่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาส่วนนี้ เพราะกรณีนี้ท่านจะได้การเยียวยาจากประกันสังคมอีกทีและทั้งนี้หากท่านเป็นอาชีพแรงงานนอกระบบแต่ไม่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ท่านก็จะไม่มีสิทธิ์รับการเยียวเช่นกัน

 
 

ชิษณุพงศ์ สุนทรพาณิชย์ เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง