สร้างสำนึก ถอดทิ้งถูกทาง ทิ้งแบบไม่คิดอาจทำร้ายอีกหลายชีวิต

สร้างสำนึก ถอดทิ้งถูกทาง  ทิ้งแบบไม่คิดอาจทำร้ายอีกหลายชีวิต
77ข่าวเด็ด
26 พฤษภาคม 2563 ( 08:27 )
125
สร้างสำนึก ถอดทิ้งถูกทาง  ทิ้งแบบไม่คิดอาจทำร้ายอีกหลายชีวิต

 

กรุงเทพฯ – สิงห์ เอสเตท จัดแคมเปญ ‘ถอดทิ้งถูกทาง’ รณรงค์แยกขยะหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้ออย่างถูกต้อง เริ่มต้นด้วยการมอบถุงแยกขยะติดเชื้อ 1 ล้านถุงให้แก่ กทม. และกองทัพเรือ

 

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่การพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งต่อคุณค่าอย่างยั่งยืน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลเจ้าหน้าที่แนวหน้า และชุมชนให้มีความปลอดภัยในวิกฤตการณ์โควิด-19 ซึ่งแม้สถานการณ์ในประเทศไทยจะค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ แต่ในความเป็นจริงนั้นยังไม่มีวัคซีนรักษาโรคนี้

 

ความอันตรายก็ยังคงไม่ได้ลดลง และจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อทุกคน “การ์ดตก” จึงได้จัดแคมเปญ “ถอดทิ้งถูกทาง” ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญคือการช่วยกันลดผลกระทบของขยะหน้ากากอนามัย และขยะติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากวิกฤติโควิด-19 โดยข้อมูลจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยระบุว่ามีมากถึง 2 ล้านชิ้นต่อวัน ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ชวนทุกคนมาร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง

 

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แคมเปญ ‘ถอดทิ้งถูกทาง’ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหา และการจัดการขยะหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นขยะติดเชื้ออันตราย ที่สามารถแพร่เชื้อโรคไปสู่คนทั่วไป รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่ต้องดูแลและจัดการขยะเหล่านี้ อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เกิดการนำความรู้ที่ได้ ไปลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้อง พร้อมส่งต่อความรู้นี้ให้แก่ผู้อื่น ผ่าน 3 กระบวนการหลัก คือ

 

1.การสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหา โดยสื่อสารผ่านการทำคอนเทนต์ออนไลน์ ให้เห็นถึงความอันตราย หากขยะติดเชื้อไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

2.การให้ความรู้ เกี่ยวกับการทิ้งขยะหน้ากากอนามัย และขยะติดเชื้อ

3.การลงมือทำจริง ด้วยการสนับสนุนถุงแยกขยะติดชื้อ ให้แก่กรุงเทพมหานคร และสร้างความร่วมมือแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 

นายนริศ กล่าวต่อว่า สิงห์ เอสเตท ให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมที่ยั่งยืน และการจัดการขยะทะเลมาอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์โควิด-19 เรามีความห่วงใยเกี่ยวกับสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่และชุมชน ถึงแม้สถานการณ์การเพิ่มของจำนวนผู้ติดเชื้อจะค่อย ๆ ดีขึ้น แต่ปริมาณขยะหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้อ ซึ่งถือเป็นขยะที่ต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและถูกวิธี ยังคงมีปริมาณมากถึงราว 2 ล้านชิ้นต่อวัน จึงจัดตั้งแคมเปญ ‘ถอดทิ้งถูกทาง’ ขึ้น โดยในเฟสแรก สนับสนุนถุงแยกขยะติดเชื้อให้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ล้านถุง และกองทัพเรือ

 

เฟสที่สอง เป็นการรณรงค์การจัดการขยะหน้ากากอนามัย และขยะติดเชื้ออย่างถูกต้อง ผ่าน Clip VDO และ Social Media เพื่อสร้างจิตสำนึก และพฤติกรรมที่ถูกต้อง ลดการแพร่เชื้อสู่ผู้คน และลดภาวะขยะสะสมในธรรมชาติ ต่อไป

 

นายนริศ กล่าวเพิ่มเติมว่า แคมเปญนี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ผ่านการจัดการขยะหน้ากากอนามัย และการทิ้งอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิดความตระหนัก แคมเปญรณรงค์นี้ ต้องการให้เกิดพฤติกรรมการทิ้งขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง และยังคาดหวังถึงการบอกต่อสิ่งดี ๆ นี้ต่อไปสู่สังคมในวงกว้าง


 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง