นายกรัฐมนตรี ยินดีไทยไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศติดต่อกัน 14 วันแล้ว

นายกรัฐมนตรี ยินดีไทยไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศติดต่อกัน 14 วันแล้ว
77ข่าวเด็ด
9 มิถุนายน 2563 ( 08:58 )
30
นายกรัฐมนตรี ยินดีไทยไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศติดต่อกัน 14 วันแล้ว

 

กรุงเทพฯ – นายกรัฐมนตรี ชี้ เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องพิจารณารอบคอบ แม้ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศ ติดต่อกันมากกว่า 14 วันแล้วก็ตาม

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี ขอบคุณการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันในประเทศ มา 14 วันแล้ว ขณะเดียวกัน หลายจังหวัดเปิดให้มีการเดินทาง และเปิดให้บริการกิจการ/กิจกรรมเพิ่มเติม ตามการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 3 แต่ขอให้ยึดถือมาตรการทางสาธารณสุขอยู่เสมอ เพื่อนำไปสู่การผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 4 ได้ต่อไป พร้อมยืนยันว่า พระราชกำหนดว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ใช้เพื่อความสะดวกและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เท่านั้น

 

สำหรับแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ สอดรับกับมาตรการสาธารณสุข จะต้องมาจากประเทศที่ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ไทยมีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพ สามารถสร้างรายได้จากการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามารักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ แต่ยังต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ทับซ้อนกับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง