รีเซต

ไม่อยากตกงาน ต้องมี 5 ทักษะจำเป็นเหล่านี้

ไม่อยากตกงาน ต้องมี 5 ทักษะจำเป็นเหล่านี้
มติชน
20 พฤษภาคม 2564 ( 05:36 )
50
ไม่อยากตกงาน ต้องมี 5 ทักษะจำเป็นเหล่านี้

รายงานข่าวจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) ระบุว่าจากผลการสำรวจของ Challenger, Gray & Christmas Inc. ชี้ให้เห็นว่า 5 ทักษะที่บริษัทและนายจ้างมีความต้องการมากที่สุดในปี 2564 นี้ คือ

 

 

1. UX Design ในปีนี้และอนาคตข้างหน้า ทักษะ UX Design ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่ หน้าที่ของ UX Designer คือ การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและลื่นไหลที่สุด รวมไปถึงออกแบบการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทั้ง Web Application และ Mobile Application ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ที่สำคัญต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ด้วยว่า ดีไซน์นี้จะนำไปใช้งานจริงได้จริงหรือไม่

 

 

2. ทักษะการคำนวนทางวิทยาศาสตร์ นับเป็นทักษะที่มีความจำเป็นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงสามเท่า หลายบริษัทมีความต้องการมืออาชีพในด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาเป็นโมเดล Machine Learning หรือการวิเคราะห์ Big Data

 

 

3. การวิเคราะห์เชิงตรรกะ คือ ทักษะความสามารถในการเชื่อมโยงตัวแปร การย่อยปัญหาหรือระบบที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนเล็ก ๆ และใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด แก้ไข เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารมากมาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น บริษัทที่สามารถนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงตรรกะ จะกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งกว่าผู้แข่งขันรายอื่น ๆ

 

 

4. การตัดต่อวิดีโอ ปัจจุบันการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไปของผู้ซื้อ จากข้อความ รูปภาพ เป็นภาพเคลื่อนไหว หรือเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอ ทำให้วิดีโอกลายเป็นสื่อชิ้นสำคัญที่บริษัทกำลังให้ความสนใจ ทักษะการตัดต่อวิดีโอจึงเป็นที่ต้องการมากในตลาดเช่นกัน

 

 

5.Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คือการพัฒนาให้คอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมและความสามารถคล้ายมนุษย์ สามารภคิดเองได้ และเรียนรู้ที่จะฉลาดได้ด้วยตัวมันเอง ปัจจุบัน AI ถูกพัฒนามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ในหลายตำแหน่งงาน ช่วยลดปัญหาและต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้ คนที่สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI กับงานได้ จึงได้รับความสนใจจากบริษัทต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง