รีเซต

จีนเล็งใช้กฎหมายร่วมพิทักษ์ระบบนิเวศ 'ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต'

จีนเล็งใช้กฎหมายร่วมพิทักษ์ระบบนิเวศ 'ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต'
Xinhua
28 ธันวาคม 2565 ( 14:58 )
36
จีนเล็งใช้กฎหมายร่วมพิทักษ์ระบบนิเวศ 'ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต'

ปักกิ่ง, 28 ธ.ค. (ซินหัว) -- จีนพิจารณาการเสริมสร้างความมั่นคงทางนิเวศวิทยาและการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ผ่านกฎหมายฉบับใหม่รายงานระบุว่าร่างกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์เชิงนิเวศบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ถูกเสนอต่อคณะกรรมการถาวรประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติสูงสุดของจีน เพื่อการพิจารณาวาระที่ 2 เมื่อวันอังคาร (27 ธ.ค.) ที่ผ่านมาร่างกฎหมายฉบับใหม่อ้างอิงร่างกฎหมายฉบับที่ถูกเสนอเพื่อการพิจารณาวาระที่ 1 เมื่อเดือนสิงหาคม และเน้นย้ำการเพิ่มความพยายามเสริมสร้างการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ ตลอดจนปรับปรุงการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตขณะเดียวกันร่างกฎหมายนี้ยังปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองเส้นทางอพยพของสัตว์ป่า การจ่ายเงินชดเชยความเสียหายต่อปศุสัตว์ที่เกิดจากสัตว์ป่า และโครงการระดับประเทศว่าด้วยการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง