จีนมุ่งพัฒนา 'บริการรับเลี้ยงเด็ก' ภายใน 5 ปี

จีนมุ่งพัฒนา 'บริการรับเลี้ยงเด็ก' ภายใน 5 ปี
Xinhua Thai
21 ธันวาคม 2563 ( 18:23 )
88
จีนมุ่งพัฒนา 'บริการรับเลี้ยงเด็ก' ภายใน 5 ปี

ปักกิ่ง, 21 ธ.ค. (ซินหัว) -- เจ้าหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) เปิดเผยว่าปัจจุบันจีนมีเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบมากกว่า 47 ล้านคน และคณะกรรมการฯ จะแสวงหาวิธีปรับปรุงและพัฒนาบริการรับเลี้ยงเด็กภายใน 5 ปีข้างหน้า

 

โอวเสี่ยวลี่ กล่าวในที่ประชุมซึ่งจัดโดยสมาคมการวางแผนครอบครัวแห่งประเทศจีน (CFPA) ว่าการเลี้ยงดูบุตรทำให้ครอบครัวเผชิญกับความตึงเครียดทางการเงินและส่งผลกระทบต่ออาชีพการงานของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นปัญหาที่สังคมให้ความสนใจ

 

อวี๋เสว์จุน รองหัวหน้าคณะกรรมการฯ กล่าวว่าเพื่อแก้ไขปัญหานี้ คณะกรรมการฯ กำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อปรับปรุงนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน และการจัดหาบริการรับเลี้ยงเด็ก พร้อมรับรองการสนับสนุนเชิงนโยบายที่จะทำให้สังคมเข้าถึงบริการได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

 

ข้อเสนอของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาประเทศระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025) ซึ่งเผยแพร่เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ระบุว่าจีนจะลดค่าใช้จ่ายการให้กำเนิดบุตร การเลี้ยงดู และการศึกษาภายใน 5 ปีข้างหน้า และส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุลของจำนวนประชากรในระยะยาว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง