รีเซต

ก.ล.ต.เผยยอดผู้เสนอขาย IPO ปี 64 สูดสุดในรอบ 4 ปี

ก.ล.ต.เผยยอดผู้เสนอขาย IPO ปี 64 สูดสุดในรอบ 4 ปี
ทันหุ้น
30 ธันวาคม 2564 ( 12:08 )
32
ก.ล.ต.เผยยอดผู้เสนอขาย IPO ปี 64 สูดสุดในรอบ 4 ปี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบันประชาชนมีโอกาสเข้าถึงวัคชีนได้มากขึ้น และภาคธุรกิจหลายแห่งเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการได้ตามปกติ สะท้อนในสภาวะเศรษฐกิจรวมถึงตลาดทุนของไทยที่เริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยเห็นได้จากจำนวนบริษัทที่ระดมทุนผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และบริษัทที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา 

 

ในปี 2564 มีบริษัทที่ออก IPO มากถึง 41 หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุดในรอบ 4 ปี และเพิ่มขึ้น 52% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีจำนวน IPO 27 หลักทรัพย์ รวมทั้งบริษัทที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขาย IPO ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในปี 2564 ก็พบว่ามีจำนวนเพิ่มเช่นกันซึ่งมี 45 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564) เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีจำนวน 39 บริษัทแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ลงทุนที่มีสภาพคล่องส่วนเกินพร้อมที่จะลงทุน และยังแสดงให้เห็นมุมมองเชิงบวกของผู้ประกอบธุรกิจต่อเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย รวมทั้งเป็นสัญญาณว่าผู้ประกอบธุรกิจสามารถพึ่งพาตลาดทุนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับเพิ่มสภาพคล่องและความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตได้

 

หากพิจารณาในด้านมูลค่าการเสนอขาย IPO ของปี 2564 ก็สูงถึง 1.37 แสนล้านบาทซึ่งสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นรองเพียงแค่ประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีอีก 23 หลักทรัพย์ ที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคำขออนุญาตฯ หรือได้รับอนุญาตแล้วแต่ยังไม่ได้เสนอขาย IPO

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของบริษัทที่เสนอขาย IPO ในปี 2564 โดยแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการระดมทุนสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มทรัพยากร (จำนวน 3 บริษัท,คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวม 42.6%) กลุ่มธุรกิจการเงิน (จำนวน 3 บริษัท, 29.1%) และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (จำนวน 11 บริษัท, 12.3%) ตามลำดับ โดยในช่วงปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19แต่สถานการณ์เริ่มผ่อนคลายมากขึ้น รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้หลายบริษัทมองถึงการกลับมาฟื้นตัวของอุปสงค์

 

-----------------------------

[1]“หลักทรัพย์”หมายความรวมถึงบริษัทจดทะเบียนและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

[1]ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 ประเทศอินโดนีเซียมีการระดมทุนผ่าน IPO เป็นจำนวนมากถึง 15 หลักทรัพย์ โดยมีมูลค่า IPO ที่ค่อนข้างสูง เช่น(1) DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK มูลค่า IPO กว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ(2) AVIA AVIAN TBK PT มูลค่า IPO กว่า 402 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ (3) CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TB มูลค่า IPOกว่า 256ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น

[1]ปี 2563 มีมูลค่าการเสนอขายรวม 1.64 แสนล้านบาทเนื่องจากในปี 2563 มีการระดมทุนของบริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัท เช่น บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น, บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้งและ บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เป็นต้น

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง