ผู้ว่าฯลำพูนพร้อมนายกเหล่ากาชาดช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยยากไร้

ผู้ว่าฯลำพูนพร้อมนายกเหล่ากาชาดช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยยากไร้
มติชน
21 พฤศจิกายน 2563 ( 17:58 )
34
ผู้ว่าฯลำพูนพร้อมนายกเหล่ากาชาดช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยยากไร้

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมและผู้ยากไร้ ภายใต้กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิายนที่ผ่านมา โดยออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จำนวน 3 ราย

 

รายที่ 1 รายนายอุ่นเรือน ปัญโญใหญ่ อายุ 86 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับครอบครัวไม่สามารถเดินและช่วยเหลือตัวเองได้

รายที่ 2 นายดวงคำ โยธาใหญ่ อายุ 81 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง มีฐานะยากจน มีรายได้แค่เบื้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับใช้จ่ายในแต่ละเดือน

รายที่ 3 นายอุ่น ปัญโญใหญ่ อายุ 97 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตรสาว เดินไม่ได้เนื่องจากชราภาพ ช่วยเหลือตัวเองได้ ลุกนั่งเองได้ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท มอบชุดเครื่องอุปโภค บริโภค และผ้าห่ม เพื่อให้กำลังใจและเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีนายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอบ้านธิ ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และอสม.ในพื้นที่ร่วมออกเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง