รีเซต

อุตฯ โชว์หนุนเศรษฐกิจ ‘BCG Model’ 16 จังหวัดภาคกลาง ลดของเสีย-รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มกว่า 52 ล.

อุตฯ โชว์หนุนเศรษฐกิจ ‘BCG Model’ 16 จังหวัดภาคกลาง ลดของเสีย-รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มกว่า 52 ล.
ข่าวสด
4 เมษายน 2565 ( 15:58 )
69
อุตฯ โชว์หนุนเศรษฐกิจ ‘BCG Model’ 16 จังหวัดภาคกลาง ลดของเสีย-รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มกว่า 52 ล.

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) พบว่ามีสถานประกอบการที่มีศักยภาพผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 37 แห่ง จากสถานประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 82 กิจการ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมกว่า 12.32 เท่า ของมูลค่าโครงการ หรือประมาณ 52 ล้านบาท

 

 

โดยกระทรวงได้เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น ประเภทพลาสติก ปุ๋ยอินทรีย์/อินทรีย์เคมี ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง/เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร และผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท นำร่องในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคกลาง ระหว่างเดือนต.ค. 2564 -มี.ค. 2565 ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตามกรอบแนวคิด BCG Model เพื่อนำองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต และต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

“พื้นที่ 16 จังหวัดภาคกลาง เช่น สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม นนทบุรี สุพรรณบุรี เป็นต้น มีความเหมาะสมในการนำแนวทาง BCG Model เข้าไปประยุกต์ใช้ เพราะมีจุดเด่นทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีภาคการผลิตแปรรูปที่เข้มแข็ง และศักยภาพเชิงพื้นที่ที่เหมาะสม ทั้งการเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และด้านโลจิสติกส์ ที่เชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างสะดวก”

 

นอกจากนี้ ยังผลักดันและสนับสนุนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (GI) เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่ดี และสอดคล้องตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ความตกลงปารีส) ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง