รีเซต

จีนมีพื้นที่ 'น้ำกัดเซาะ-ดินพังทลาย' ลดลงในปี 2022

จีนมีพื้นที่ 'น้ำกัดเซาะ-ดินพังทลาย' ลดลงในปี 2022
Xinhua
21 สิงหาคม 2566 ( 12:58 )
51
จีนมีพื้นที่ 'น้ำกัดเซาะ-ดินพังทลาย' ลดลงในปี 2022

ปักกิ่ง, 21 ส.ค. (ซินหัว) -- กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีน รายงานว่าจีนมีพื้นที่ที่ถูกน้ำกัดเซาะและดินพังทลายลดลงในปีก่อน ขณะประเทศพยายามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางระบบนิเวศผลการเฝ้าติดตามการสูญเสียดินและน้ำระดับชาติของจีน ระบุว่าพื้นที่ที่ถูกน้ำกัดเซาะและดินพังทลายในปี 2022 อยู่ที่ 2.65 ล้านตารางกิโลเมตร ลดลง 20,800 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 0.78 เมื่อเทียบกับปี 2021พื้นที่ที่ถูกน้ำกัดเซาะอยู่ที่ 1.09 ล้านตารางกิโลเมตร ลดลงร้อยละ 1.38 เมื่อเทียบปีต่อปี ส่วนพื้นที่ที่ถูกลมกัดเซาะอยู่ที่ 1.56 ล้านตารางกิโลเมตร ลดลงร้อยละ 0.36 จากปีก่อนหน้าทั้งนี้ กระทรวงฯ จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะและดินพังทลายต่อไปในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง