รีเซต

กทม.ตรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

กทม.ตรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
TNN ช่อง16
19 มิถุนายน 2563 ( 14:44 )
146
กทม.ตรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

วันนี้ (19 มิ.ย.63) เวลา 09.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระยะเตรียมการก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในความดูแลของกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมใจพัฒนา ซอยพรีเมียร์ 1 แยก 14 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตประเวศ และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์ ซอยรามคำแหง 24 แยก 24 (ศิริถาวร) หรือซอยพระรามเก้า 41 ถนนพระรามเก้าตัดใหม่ เขตสวนหลวง

 

กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระยะเตรียมการก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในความดูแลของกรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรม Big cleaning อาคารสถานที่ การทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ห้องเรียน ห้องนอน ห้องอาหาร ห้องเด็กเล่น สื่อการสอน เครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงห้องสุขาและการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งในระยะเวลาเปิดดำเนินการ จะเน้นมาตรการหลัก คือ เว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากาก ได้แก่ มีการคัดกรองอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง เด็กก่อนวัยเรียน ตรวจวัดไข้ อาการไอ น้ำมูก เสมหะ และซักประวัติเสี่ยง ได้แก่ ไปพื้นที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

 

ส่วนเด็กที่อายุ 2 ปี ขึ้นไป ควรฝึกใส่ ถอด และเก็บหน้ากากผ้าอย่างถูกสุขลักษณะ มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยงพาเด็กไปล้างมือให้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร การจัดกิจกรรมทุกประเภท เช่น การเคารพธงชาติ การรับประทานอาหาร การนอน การอาบน้ำ การล้างมือ การแปรงฟัน การเล่น กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ เป็นต้น ควรยึดหลักเกณฑ์ พื้นที่ 2 ตารางเมตรต่อคน งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันทุกประเภท งดการเข้าแถวต่อกับแบบประชิด อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคสำหรับเด็กปฐมวัย ให้แยกกลุ่มเด็กเล็กตามอายุ คิดเกณฑ์จำนวนเด็กตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตรต่อคน และให้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมไม่เกิน 5 คนต่อจำนวนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง 1 คน

 

ลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน เน้นกิจกรรมที่ให้เด็กทำบนพื้นที่ของตนเอง จัดพื้นที่เฉพาะการเรียนรู้กับเด็กเป็นรายบุคคล จัดตารางเวลาที่มีการสลับเวลามาเรียนที่ลดจำนวนเด็กและการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนรู้ระยะไกล เช่น การใช้สื่อขนาดใหญ่ (Big Book) เพื่อให้มองเห็นได้ในระยะไกล การดูแลให้เด็กรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการที่ปรุงสุกใหม่และสะอาด จัดอุปกรณ์ของใช้เป็นรายบุคคล กำหนดทางเข้า-ออกอาคารเป็นแบบทางเดียว

ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ มีพื้นที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุดรับและส่งเด็กเล็กกับผู้ปกครองก่อนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาจงดการรับและส่งเด็กก่อนวัยเรียนจากที่บ้านแบบรวมกลุ่ม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อบนรถรับส่งเด็กเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

 

 ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง