รถไฟใต้ดินปักกิ่งเริ่มติด 'เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ'

รถไฟใต้ดินปักกิ่งเริ่มติด 'เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ'
Xinhua Thai
28 ตุลาคม 2563 ( 16:46 )
42
รถไฟใต้ดินปักกิ่งเริ่มติด 'เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ'

ปักกิ่ง, 28 ต.ค. (ซินหัว) -- หนังสือพิมพ์ปักกิ่ง ยูธ เดลี ของจีนรายงานว่ากรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศ วางแผนติดตั้งเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ภายในสถานีรถไฟใต้ดิน 7 สาย จำนวน 104 สถานี ภายในสิ้นปีนี้ เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่เกิดกับผู้โดยสาร

แหล่งข่าวจากหน่วยงานขนส่งและสาธารณสุขท้องถิ่นระบุว่าปัจจุบันสถานีรถไฟใต้ดินสาย 1 จำนวน 22 สถานี และสถานีรถไฟใต้ดินสาย 4 ที่มีผู้โดยสารจำนวนมากหลายสถานี ได้ติดตั้งเครื่องเออีดีแล้ว โดยปักกิ่งตั้งเป้าหมายติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตนี้ในทุกสถานีขนส่งทางรางของเมืองภายในปี 2022เครื่องเออีดีเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินที่สามารถตรวจสอบจังหวะการเต้นที่ผิดปกติของหัวใจโดยอัตโนมัติและจะส่งกระแสไฟฟ้าไปยังกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อกระตุ้นให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นปกติ โดยอัตราความสำเร็จของการใช้เครื่องเออีดีในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นสูงกว่าวิธีปั๊มหัวใจ (CPR)นอกจากนั้นเครื่องเออีดียังใช้งานง่ายหากผ่านการฝึกอบรมแล้ว โดยการใช้เครื่องเออีดีและการทำซีพีอาร์อย่างถูกวิธีภายในเวลา 4 นาที ถือเป็นการปฐมพยาบาลผู้เผชิญภาวะหัวใจหยุดเต้นที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างยิ่งทั้งนี้ บริษัทรถไฟใต้ดินได้เริ่มจัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว โดยพนักงานรถไฟใต้ดินกว่าร้อยละ 80 จะได้รับการฝึกอบรมพร้อมใบรับรองการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับการใช้เครื่องเออีดีอย่างถูกต้องช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เครื่องเออีดีถูกพบเห็นได้มากขึ้นตามสถานที่สาธารณะของจีน เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงภาพยนตร์ และสนามบิน โดยจีนออกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการแพทย์และการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานเมื่อเดือนธันวาคม 2019 ซึ่งกำหนดว่าพื้นที่สาธารณะต้องมีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นขณะเดียวกันแผนปฏิบัติการ ปี 2019-2030 อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามแผนริเริ่มจีนสุขภาพดี (Healthy China) และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ยังกระตุ้นให้สถาบันการแพทย์จัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน พร้อมแสดงคำมั่นว่าจะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ในที่สาธารณะ รวมถึงการติดตั้งเครื่องเออีดีด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง