รีเซต

กลุ่ม G20 เห็นพ้องจัดตั้ง 'กองทุนพัฒนา' หนุน 'ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด'

กลุ่ม G20 เห็นพ้องจัดตั้ง 'กองทุนพัฒนา' หนุน 'ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด'
Xinhua
15 สิงหาคม 2565 ( 14:40 )
33
กลุ่ม G20 เห็นพ้องจัดตั้ง 'กองทุนพัฒนา' หนุน 'ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด'

จาการ์ตา, 15 ส.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันอาทิตย์ (14 ส.ค.) ซูฮาร์โซ โมโนอาร์ฟา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนพัฒนาแห่งชาติอินโดนีเซีย ระบุว่ากลุ่มประเทศจี20 (G20) เห็นพ้องส่งเสริมระบบพหุภาคีและเดินหน้าการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก

พันธสัญญาข้างต้นมีขึ้นระหว่างการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาของกลุ่ม G20 ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นในจังหวัดบาหลีของอินโดนีเซีย ช่วงวันที่ 10-12 ส.ค. โดยคณะทำงานด้านการพัฒนาดังกล่าวเป็นหนึ่งในคณะทำงานของอินโดนีเซียซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม G20 ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหารือเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา ทั้งยังเป็นเวทีประชุมสำหรับสมาชิกกลุ่ม G20 ในการเจรจาและแบ่งปันมุมมองด้านพหุภาคี การเติบโตของประเทศ และแผนพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)โมโนอาร์ฟาระบุว่าพวกเราทราบดีว่ากลุ่มประเทศ G20 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรทางการเงินที่จะช่วยเร่งรัดการฟื้นตัวและความยืดหยุ่นในประเทศกำลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก โดยเราต้องใช้ความพยายามเพื่อสร้างความก้าวหน้าที่มั่นคงการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาครั้งล่าสุด ยังหารือถึงยุทธศาสตร์ในการบรรเทาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลและพลังงาน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาโมโนอาร์ฟาเสริมว่าข้อตกลงที่บรรลุระหว่างการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนา จะเป็นพื้นฐานสำหรับการหารือเพิ่มเติมในการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการพัฒนาของกลุ่ม G20 ซึ่งจะจัดขึ้นบนเกาะเบลีตุง จังหวัดหมู่เกาะบังกาเบลีตุง ช่วงวันที่ 7-9 ก.ย. นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง