รีเซต

ตัวอย่างดวงจันทร์จาก “ฉางเอ๋อ-5” ช่วยให้เข้าใจ “การผุพัง” ในอวกาศ

ตัวอย่างดวงจันทร์จาก “ฉางเอ๋อ-5” ช่วยให้เข้าใจ “การผุพัง” ในอวกาศ
ข่าวสด
17 เมษายน 2565 ( 10:07 )
21
ตัวอย่างดวงจันทร์จาก “ฉางเอ๋อ-5” ช่วยให้เข้าใจ “การผุพัง” ในอวกาศ

ตัวอย่างดวงจันทร์จาก “ฉางเอ๋อ-5” - ซินหัว รายงานว่าสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนเปิดเผยว่าตัวอย่างจากดวงจันทร์ที่นำกลับมายังโลกโดย ภารกิจฉางเอ๋อ-5 ของจีน ช่วยให้คณะนักวิจัยเข้าใจผลกระทบของละติจูดต่อ การผุพังในอวกาศ (space weathering) บนดวงจันทร์ได้ดียิ่งขึ้น

 

ผลกระทบของอุกกาบาตขนาดเล็ก และรังสีลมสุริยะซึ่งเป็นกระบวนการผุพังในอวกาศส่วนใหญ่ได้ดัดแปลงองค์ประกอบและพื้นผิวขนาดเล็กส่วนใหญ่ของดินบนดวงจันทร์

 

คณะนักวิจัยอธิบายคุณสมบัติการผุพังในอวกาศของแร่ธาตุต่างๆ จากเศษหินบะซอลต์ของตัวอย่างจากดวงจันทร์ โดยสังเกตพบว่าคุณสมบัติการผุพังขึ้นอยู่กับชนิดของแร่นั้นๆ

 

การศึกษาดังกล่าวนำโดย นายหลิน หยางถิ่ง และ นายหลี่ จินหัว จากสถาบันธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน และร่วมมือกับนักวิจัยจีนหลายคน ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจดหมายงานวิจัยธรณีฟิสิกส์

 

คณะนักวิจัยใช้ชุดวิธีวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลทางสัณฐานวิทยา (morphological) การศึกษาแร่ (mineralogical) และผลึกศาสตร์ (crystallographic) จากเศษหินบะซอลต์ชิ้นหนึ่งของตัวอย่างดินบนดวงจันทร์ โดยแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ปรากฏอยู่บนผิวเม็ดดิน

 

 

นายกู่ ลี่ซิน นักวิจัยจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน และผู้เขียนรายงานวิจัยคนแรก กล่าวว่าความเข้าใจกระบวนการและกลไกการผุพังในอวกาศอย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจวิวัฒนาการของวัตถุพื้นผิวดวงจันทร์และสภาพแวดล้อมในอวกาศ

 

การศึกษานี้ยังพบว่าดินจากดวงจันทร์ที่นำกลับโลกโดยภารกิจฉางเอ๋อ-5 นั้นไม่มีความแตกต่างทางโครงสร้างขนาดเล็กที่มีนัยสำคัญจากตัวอย่างที่เก็บมาโดยภารกิจอะพอลโลของสหรัฐฯ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงผลกระทบเล็กน้อยที่ขึ้นอยู่กับละติจูดต่อการผุพังในอวกาศบนดวงจันทร์

 

ทั้งนี้ ยานอวกาศฉางเอ๋อ-5 กลับสู่โลกเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2563 โดยเก็บตัวอย่างดวงจันทร์รวม 1,731 กรัม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินและดินบนพื้นผิวดวงจันทร์

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง