รีเซต

สหราชอาณาจักร (UK) จะมอบเงินช่วยเหลือก้อนใหม่มูลค่า 110 ล้านปอนด์ หรือราว 5 พันล้านบาท ให้กับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง (อาเซียน)

สหราชอาณาจักร (UK) จะมอบเงินช่วยเหลือก้อนใหม่มูลค่า 110 ล้านปอนด์ หรือราว 5 พันล้านบาท ให้กับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง (อาเซียน)
TNN Wealth
5 พฤศจิกายน 2564 ( 13:06 )
122
สหราชอาณาจักร (UK) จะมอบเงินช่วยเหลือก้อนใหม่มูลค่า 110 ล้านปอนด์ หรือราว 5 พันล้านบาท ให้กับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง (อาเซียน)
สหราชอาณาจักร (UK) จะมอบเงินช่วยเหลือก้อนใหม่มูลค่า 110 ล้านปอนด์ หรือราว 5 พันล้านบาท ให้กับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง (อาเซียน) หนุนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดและการฟื้นฟูประเทศโดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกองทุนสีเขียวภายใต้กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน (ASEAN Catalytic Green Finance Facility) ซึ่งเปิดตัวในที่ประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศ COP26
.
กองทุนนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) จะเพิ่มการเข้าถึงการเงินทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในกลุ่มประเทศอาเซียน และจะสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่นพลังงานหมุนเวียน การคมนาคมสะอาด
.
และโครงสร้างพื้นฐานของเมืองในประเทศกำลังพัฒนาทั่วทั้งภูมิภาค
การสนับสนุนเงินจำนวน 110 ล้านปอนด์โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ประกาศเมื่อวานนี้จะกระตุ้นให้เกิดการระดมเงินลงทุนเพิ่มเติมจากภาครัฐและภาคเอกชน และจะเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในวงกว้างของรัฐบาลต่าง ๆ และพันธมิตรในอาเซียนและที่จะกระจายงบกว่า 5 พันล้านปอนด์ (ราว 2.27แสนล้านบาท) ไปในโครงการสีเขียวต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาค
.
การลงทุนร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ ในโครงสร้างพื้นฐานที่สะอาดและเชื่อถือได้ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานี้เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสานสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แน่นเฟ้นมากยิ่งขึ้นกับประเทศพันธมิตร การลงทุนนี้จะช่วยเพิ่มตำแหน่งงานใหม่ ๆ และสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรและในประเทศกำลังพัฒนารอบโลกในขณะที่เป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกอีกด้วย
.
นางลิซ ทรัสส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและการพัฒนาสหราชอาณาจักร กล่าวว่า สหราชอาณาจักรทำงานร่วมกับพันธมิตรผ่านการประชุม COP26 และงานด้านอื่น ๆ ที่มีร่วมกันเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สะอาด โปร่งใส เชื่อถือได้และเป็นที่ต้องการโดยเร่งด่วนรอบโลก
.
การร่วมลงทุนกับพันธมิตรของเราในภูมิภาคเอเชียสร้างงานและโอกาสในสหราชอาณาจักรและช่วยให้โลกบรรลุเป้าทางด้านสภาพภูมิอากาศ และจะยังช่วยขับเคลื่อนความเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาผ่านการสนับสนุนข้อตกลงด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานระดับนานาชาติ
.
กลุ่มประเทศอาเซียนเป็นพันธมิตรที่สำคัญสำหรับสหราชอาณาจักรในเวทีโลก (Global Britain) และดิฉันรอที่จะได้สานสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นและพาเราก้าวไปสู่ยุคใหม่ที่ห้าวหาญ”
.
รัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักร เน้นย้ำในเรื่องนี้และความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวที่จะนำมาใช้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนความมุ่งมั่นด้านสภาพภูมิอากาศในระหว่างการร่วมกิจกรรมและการประชุมกับพันธมิตรหลัก ณ การประชุม COP26 ในกลาสโกว์ นอกจากนี้นางลิซ ทรัสส์ยังกล่าวชัดเจนว่าเราต้องระดมเงินลงทุนจากภาคเอกชนผ่านตลาดการเงิน และเชื่อมั่นว่าการค้า การลงทุนและตลาดเปิดเสรีไม่ใช่ตัวปัญหา แต่เป็นส่วนหนึ่งของทางออกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
.
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจมีความจำเป็นต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีผู้คนอีกกว่า 5 ล้านคนที่กำลังเสี่ยงจะประสบกับสภาวะยากจนจากวิกฤตโควิด-19 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมาก การเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวพันซับซ้อนหลายส่วนนี้
.
สหราชอาณาจักรมุ่งมั่นสนับสนุนกิจการสีเขียวที่มีศักยภาพที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูสีเขียวในระบบขนส่งของเมือง พลังงานและน้ำหมุนเวียน และความสะอาด เพื่อช่วยประเทศต่าง ๆ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง