รีเซต

TERA ไอทีคลาวด์ บุกเทคโนโลยีครบ

TERA ไอทีคลาวด์ บุกเทคโนโลยีครบ
ทันหุ้น
23 เมษายน 2567 ( 21:33 )
16
TERA ไอทีคลาวด์ บุกเทคโนโลยีครบ

#TERA #ทันหุ้น –TERA หนึ่งใน IT Solution Provider ที่สำคัญของประเทศ “สุรสิทธิ์  คิวประสพศักดิ์” สั่งลุยต่อยอดธุรกิจสร้างการเติบโตในอนาคต ฟาก FA ชูจุดเด่นเป็นหุ้น Growth Stock รายได้กำไรเติบโตนิวไฮต่อเนื่อง ปันผลเด่น ขณะที่มีอัพไซด์จากฐานลูกค้าที่ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มธุรกิจทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ แนวโน้มธุรกิจมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก ตามอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ยังสดใส

 

นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ TERA เปิดเผยว่า มั่นใจหุ้น TERA จะได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุน เนื่องจากพื้นฐานธุรกิจของบริษัท ทั้งด้านฐานะการเงินและกระแสเงินสด ที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการทำกำไร และมีโอกาสเติบโตสูง บริษัทมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากว่า 19 ปี และธุรกิจอยู่ในกลุ่มเมกะเทรนด์

 

ทั้งนี้ภายหลังจากการระดมทุนในตลาด mai บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในระบบ T.Cloud Gen3 : ต่อยอดความสำเร็จจาก T.Cloud Gen1 และ Gen2 ที่ TERA ให้บริการลูกค้ามาแล้ว มากกว่า 7 ปี ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจต่อไปในอนาคต อีกทั้งการระดมทุน จะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตได้ตามแผนและกรอบเวลาที่ทางบริษัทได้วางไว้

 

“บริษัทมีความพร้อมในทุกด้านสำหรับการนำหุ้นไอพีโอ จำนวน 90 ล้านหุ้นของ TERA โดยมีราคาไอพีโอ 1.75 บาทต่อหุ้น เข้าซื้อขายวันที่ 24เมษายน 2567 นี้ ซึ่งจากการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ หรือนักลงทุน ในช่วงที่ผ่านมาถือได้ว่าหุ้น TERA ได้รับความสนใจและการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีมาก” นายสุรสิทธิ์ กล่าว

 

*ชูหุ้น Growth Stock

ด้านนายสมศักดิ์  ศิริชัยนฤมิตร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมว่า TERA จะเป็นหุ้นไอพีโอที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน ด้วยจุดเด่นที่เป็น IT Solution Provider ที่สำคัญของประเทศ มีฐานลูกค้าที่ครอบคลุมทั้งภาคเอกชนและภาครัฐขนาดกลางและใหญ่ ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ Cloud Services ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) รวมถึงระบบบริหารจัดการการขนส่งกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ (Transportation Management System : TMS) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ

 

ดังนั้น จึงมั่นใจว่า TERA จะมีโอกาสขยายธุรกิจได้อีกมากในอนาคต ขณะเดียวกัน บริษัทมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง สะท้อนจากผลการดำเนินงานสถิติย้อนหลังสามารถทำสถิติสูงสุดได้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2564-2566 กลุ่มบริษัท มีรายได้รวม 395.88 ล้านบาท 559.98 ล้านบาท และ 604.09 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิ 18.71 ล้านบาท 25.79ล้านบาท และ 28.96 ล้านบาท ตามลำดับ

 

*ชูเป้า 2.20-2.70 บาท

ด้านนักวิเคราะห์ประเมินภาพรวมการเติบโตในทิศทางเดียวกันว่ามีพื้นฐานแข็งแกร่งจากผลประกอบการที่ผ่านมา รวมถึงความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทำให้ TERA สามารถนำเสนอโซลูชันทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์มาตรฐานตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาระบบประมวลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ

 

รวมถึงการป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ เน้นสร้างรายได้ประจำเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นขยายงานให้บริการด้านบริการระบบ Cloud Services (T.Cloud) ซึ่ง TERA ได้ให้บริการ Gen1 และ Gen2 มาแล้วมากกว่า 7 ปี ที่กำลังจะพัฒนาไปยัง Gen3 ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อการเติบโตของรายได้ TERA ขณะที่ให้กรอบราคาเหมาะสมที่ 2.20-2.70 บาท

 

ทั้งนี้ประเมินกำไรสุทธิ CAGR ที่ 21% ในปี 2566-2568 เพิ่มขึ้นจาก 26 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 46 ล้านบาทในปี 2568 โดยปัจจัยหลัก 1. การขยายตัวของการให้บริการระบบ T.Cloud โดยในปัจจุบันมีสัญญาลูกค้ามากกว่า 100 สัญญา อัตราการรักษาลูกค้าเก่าสูงถึงประมาณ 94% 2. ขยายกลุ่มลูกค้าจากซอฟต์แวร์ Skyfrog และ 3. การเติบโตของอุปกรณ์ไอที

 

ขณะที่เชื่อว่าหลังจากเพิ่มทุน IPO แล้ว TERA จะเน้นสร้างรายได้ประจำเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นขยายงานให้บริการด้านบริการระบบ Cloud (T.Cloud) Services ที่กำลังจะพัฒนาไปยัง Gen 3

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง