รีเซต

“ดอยคำ” นำเยาวชน ร่วมทำฝายชะลอน้ำช่วยชุมชน

“ดอยคำ” นำเยาวชน ร่วมทำฝายชะลอน้ำช่วยชุมชน
TNN ช่อง16
9 ตุลาคม 2565 ( 17:05 )
118
“ดอยคำ” นำเยาวชน ร่วมทำฝายชะลอน้ำช่วยชุมชน

ชาวบ้านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดอยคำและเยาวชนจิตอาสาร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ เพื่อขวางทางกั้นลำน้ำขนาดเล็กในบริเวณต้นน้ำ หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง เพื่อให้น้ำที่ไหลมาแรงสามารถที่จะชะลอการไหลช้าลงและเก็บกักตะกอนเพื่อไม่ให้ลงไปสู่บริเวณลุ่มน้ำตอนล่าง 

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา  อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด   เปิดเผยว่าปัจจุบันการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีการส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นนักพัฒนาอาสาเพื่อสังคมของเยาวชนไทยให้มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละและการมีจิตสาธารณะ โดยกำหนดไว้ในหลักสูตร ให้มีกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะของอาสาสมัคร

ดังนั้นทางดอยคำจึงจัดกิจกรรม “เยาวชนหัวใจดอยคำ” นำเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ร่วมทำฝายดอยคำ ที่ฝายต้นน้ำชุมชนบ้านยาง .ฝาง จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้ การทำกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2551 รวมระยะเวลาดำเนินการกว่า 14 ปี สร้างฝายชะลอน้ำช่วยชาวบ้านไปแล้ว กว่า 1,500-2,000 ฝาย

โดยการทำฝายจะมีชาวบ้านในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ดอยคำเป็นกำลังหลัก ทำหน้าที่ปลูกฝังจิตอาสาให้กับเยาวชน ซึ่งแต่ละปีจะมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 30 ราย สำหรับปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมทำฝายรวม 22 ราย แบ่งเป็นเยาวชนพื้นที่ 18 ราย จาก 5 โรงเรียนคือ โรงเรียนรัตนเอื้อวิทยา  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์โรงเรียนฝางอุปถัมภ์ โรงเรียนรังษีวิทยา และโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพฝาง และเยาวชนจิตอาสา จากกรุงเทพฯ จำนวน 4 ราย  โดยนักเรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมทำฝาย ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอาสาจะได้รับหนังสือรับรองบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ซึ่งเด็กที่มาร่วมกิจกรรม จะได้เรียนรู้การทำฝาย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้ชุมชน สำหรับฝายดอยคำ เป็นฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราว ทำจากไม้ไผ่ ถูกออกแบบเพื่อความแข็งแรงคงทน ทำหน้าที่ขะลอน้ำในระยะยาวได้ แม้ไม้ไผ่จะผุพังไปแล้ว มีอายุการใช้งาน 1-2 ปี ไม่ทำลายธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนายพิพัฒพงศ์ กล่าว 

ขณะที่ น้องพิณแพง ..ศินาถ สารภิรมย์ อายุ 9 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี .ปัตตานีที่ใช้เวลาช่วงปิดเทอมมาร่วมทำฝาย เล่าให้ฟังว่า วันนี้ได้ตอกไม้ไผ่เผื่อทำฝาย โดยมีพี่ๆ จิตอาสามาช่วยสอน และได้ลำเรียงหญ้าแฝกเพื่อมาทำเป็นแผงเหมือนกำแพง ช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดินแม้อากาศจะร้อน แต่สนุกดีชอบที่ได้มาช่วยกัน และได้รู้จักเพื่อนๆ พี่ๆหลายคน (เมื่อวันที่ 9 ..65)

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง