รีเซต

ประมวลภาพ เปิดเทอมวันแรก คึกคัก นร.เดินทางมาเรียนตั้งแต่เช้า

ประมวลภาพ เปิดเทอมวันแรก คึกคัก นร.เดินทางมาเรียนตั้งแต่เช้า
TNN ช่อง16
17 พฤษภาคม 2565 ( 10:27 )
176
ประมวลภาพ เปิดเทอมวันแรก คึกคัก นร.เดินทางมาเรียนตั้งแต่เช้า

บรรยากาศช่วงเช้าเด็กนักเรียนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงก่อน 7.30 เพื่อเข้าเรียนวันแรกในวันเปิดเทอมประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเด็กบางส่วนได้มีผู้ปกครองเดินทางมาส่งเข้าเรียนด้วยตนเอง ทำให้การจราจรค่อนข้างติดขัดในช่วงเช้า


โดยหนึ่งในนั้นคือ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ที่วันนี้เปิดเรียนเป็นวันแรกเช่นกัน โดยใช้แนวทางตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมดูแลการตรวจคัดกรองนักเรียน บุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญ


การตรวจคัดกรองนักเรียน บุคลากรของโรงเรียน ทุกคนก่อนมาโรงเรียนต้องส่งผลตรวจ ATK ตามที่งานสุขอนามัยกำหนด การประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน Application Thai Save Thai,  จัด Screening Zone, สำหรับคัดกรองช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ผ่านเครื่องวัดอุณหภูมิจากใบหน้า (Face Scan) และ เครื่องพ่นฆ่าเชื้อจากสารธรรมชาติในซุ้มคัดกรอง เป็นต้น


รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนหลักสูตรสถานศึกษา ใช้รูปแบบออนไซต์ (On-site) และ ออนไลน์(Online) นักเรียนทุกห้องเรียนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อสลับวันมาเรียนที่โรงเรียน นักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียน จะเข้าเรียนในห้องเรียนกับครูประจำวิชา ส่วนนักเรียนที่เรียนออนไลน์ที่บ้าน เรียนกับครูประจำวิชาโดยการถ่ายทอดสดผ่านMicrosoft Teams 


ทั้งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ จะปรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็นระบบ On-Site เต็มรูปแบบอีกครั้ง หากมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ มีผลการดำเนินงานในการดูแลนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้ดี รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศลดน้อยลง(เมื่อวันที่ 17 ..65)


ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง