สภาเกษตรฯ เก็บกัญชานำร่องปลูก ล็อตแรก 530 กิโล ส่งทำยา ตำรับแพทย์แผนไทย

สภาเกษตรฯ เก็บกัญชานำร่องปลูก ล็อตแรก 530 กิโล ส่งทำยา ตำรับแพทย์แผนไทย
ข่าวสด
31 มีนาคม 2563 ( 14:24 )
78
สภาเกษตรฯ เก็บกัญชานำร่องปลูก ล็อตแรก 530 กิโล ส่งทำยา ตำรับแพทย์แผนไทย

สภาเกษตรฯ เก็บกัญชานำร่องปลูก ล็อตแรก 530 กิโล ส่งทำยา ตำรับแพทย์แผนไทย

วันที่ 31 มี.ค. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะที่ปรึกษา และ นายศรีษะเกษ สมาน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกันเก็บเกี่ยวต้นกัญชาสดภายในแปลงทดลองปลูกแบบโรงเรือน โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ตามที่จังหวัดลำปางเป็น 1 ใน 4 ของจังหวัดเป้าหมายนำร่องการปลูกกัญชาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย

เกาะติดข่าวโควิด กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account

ภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องตามที่กฎหมาย ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ดำเนิน “โครงการขับเคลื่อนการปลูกกัญชานำร่องเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” จำนวน 2,000 ต้น เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 62 คาดว่าจะได้ผลผลิตต้นกัญชาสด ประมาณ 2,000 กิโลกรัม โดยมอบหมายให้สำนักงาน สภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนาดังกล่าว ดำเนินการเพาะปลูกกัญชาตามข้อตกลงภายใต้มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)

ทั้งนี้ ได้กำหนดเก็บเกี่ยวกัญชาสดชุดแรก จำนวน 779 ต้น น้ำหนัก 529.2 กิโลกรัม โดยเริ่มตัดตั้งแต่ เวลาประมาณ 03.00 น. เพื่อส่งมอบให้กับ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ เป็นผู้รับมอบ นำรถบรรทุกหกล้อมาขน ในเวลา 08.00 น.ของวันที่ 31 มี.ค.2563 เพื่อนำไปปรุงตำรับยาตามวัตถุประสงค์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีการชั่งน้ำหนักต้นกัญชาทุกมัด พร้อมติดแทคกำกับตัวเลขน้ำหนัก และทำบัญชีจำนวนน้ำหนักร่วมกันเพื่อควบคุมการขนส่งไปถึงโรงพยาบาลฯอย่างโปร่งใส

นายประพัฒน์ กล่าวว่า การส่งมอบต้นกัญชาสดที่ปลูกสำเร็จ เป็นการส่งมอบให้เพื่อใช้ทางการแพทย์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งแปลงปลูกกัญชาที่สภาเกษตรกรดำเนินการปลูกที่ลำปาง ถือว่าเป็นแปลงแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เกษตรกรสามารถเพาะปลูกกัญชาได้สำเร็จ เป็นตัวชี้วัดว่ากัญชาสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย ที่สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทำรายได้จากการขายส่งเข้ากระบวนการแพทย์อย่างจริงจัง ซึ่งต้องขอร้องให้รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้

นายไรอัน โดแรน ที่ปรึกษาด้านการปลูกกัญชา จากสหรัฐอเมริกา เผยว่า แปลงทดลองปลูกกัญชาดังกล่าว ถือว่าเป็นแปลงทดลองที่สมบูรณ์มาก ผลผลิตต้นกัญชาสีความสมบูรณ์ แข็งแรง ให้ฤทธิ์เคมีทางยาเข้มข้น เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์มาก ในส่วนตัวเขาเห็นด้วยกับการปลูกกัญชาในประเทศไทยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อใช้ในการแพทย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง