รีเซต

หวังอี้ชี้แจง 'จุดยืนของจีน' ต่อประเด็นเมียนมา

หวังอี้ชี้แจง 'จุดยืนของจีน' ต่อประเด็นเมียนมา
Xinhua
4 กรกฎาคม 2565 ( 14:37 )
35
หวังอี้ชี้แจง 'จุดยืนของจีน' ต่อประเด็นเมียนมา

พุกาม, 4 ก.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันอาทิตย์ (3 ก.ค.) หวังอี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ซึ่งเดินทางเยือนเมียนมา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเมียนมากับปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาสุคน ซึ่งดำรงตำแหน่งทูตพิเศษด้านเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (ASEAN) กล่าวถึงการเยือนเมียนมาของเขาให้หวังรับทราบ ด้านหวังกล่าวชื่นชมบทบาทเชิงบวกของกัมพูชา ซึ่งเป็นประธานอาเซียนประจำปี 2022 ที่มีส่วนร่วมเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยประเด็นเมียนมา และชี้แจงจุดยืนของจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้[gallery type="thumbnails" columns="1" size="full" ids="292686"]ประการที่หนึ่ง ฝ่ายจีนคาดหวังความพยายามร่วมระหว่างจีนและอาเซียนในการผลักดันเมียนมาแสวงหาความปรองดองทางการเมืองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ส่งเสริมทุกภาคส่วนทางการเมืองในเมียนมาให้ความสำคัญกับภาพรวมและผลประโยชน์ของประชาชนในการดำเนินการเชิงปฏิบัติอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์และคำนึงถึงความสงบสุขในไม่ช้านี้ประการที่สอง จีนหวังจะทำงานร่วมกับอาเซียนเพื่อผลักดันเมียนมาเริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอีกครั้ง และสำรวจวิธีการพัฒนาทางการเมืองอันมีอัตลักษณ์เฉพาะของเมียนมาที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศประการที่สาม จีนคาดหวังอาเซียนยึดมั่น "วิถีอาเซียน" รักษาหลักการพื้นฐานและขนบธรรมเนียมของการไม่แทรกแซงกิจการภายในและการประสานงานของประเทศอื่นๆ มุ่งมั่นและขจัดสิ่งรบกวน มีส่วนร่วมในการประสานงานที่ต้องอาศัยความอดทน ดำเนินการตามฉันทามติ 5 ข้อที่บรรลุโดยกลุ่มผู้นำอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ และปกป้องความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยรวมและบทบาทการเป็นผู้นำของอาเซียน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง