รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สงขลา มอบนโยบาย-ติดตามสถานการณ์น้ำ

รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สงขลา มอบนโยบาย-ติดตามสถานการณ์น้ำ
มติชน
16 ตุลาคม 2564 ( 14:43 )
22
รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สงขลา มอบนโยบาย-ติดตามสถานการณ์น้ำ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ภายใต้ภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) มอบสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล มอบถุงยังชีพแก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 200 ชุด โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ

 

ในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในโครงการอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย อ.นาหม่อม สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด อ.จะนะ เทศบาลตำบลปาดัง อ.สะเดา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหรา อ.คลองหอยโข่ง และ พื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำแซง อ.รัตภูมิ

 

ในส่วนกรมปศุสัตว์นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามคณะลงพื้นที่รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง