รีเซต

เปิดสถานะกองทุน ประกันสังคม มีพอจ่ายเยียวยาคนตกงานไหม?

เปิดสถานะกองทุน ประกันสังคม มีพอจ่ายเยียวยาคนตกงานไหม?
TNN ช่อง16
23 กรกฎาคม 2563 ( 15:00 )
270
เปิดสถานะกองทุน ประกันสังคม มีพอจ่ายเยียวยาคนตกงานไหม?

        กลายเป็นกระแสมาตั้งแต่เมื่อวานเกี่ยวกับสำนักงาน ประกันสังคม เกี่ยวกับการดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของ กองทุน ประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ต่างต้องถูกเลิกจ้าง ยอดตกงานพุ่งขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่สถานการณ์ย่ำแย่ โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่า หรือกองทุน ประกันสังคม จะถังแตกกันแล้ว? จึงมีมาตรการออกมาเยียวยาช่วยเหลือลูกจ้างได้ไม่ค่อยจะทั่วถึง


        และก็ยิ่งเป็นกระแสวิจารณ์กันขึ้นมาอีก เมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (21 ก.ค.63)  ได้อนุมัติโครงการชดเชยรายได้ แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฯ  ของกระทรวงแรงงาน วงเงินรวม 896.64 ล้านบาท  โดยจะให้สิทธิในกลุ่ม ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  จำนวน 59,776 คน  ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลจ่ายเงินเยียวยาโดยตรงก็คือสำนักงาน ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  ให้จ่ายเดือนละ 5,000 บาท  เป็นเวลา 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 2563) รวมเป็นเงิน 15,000 บาท ซึ่งจะให้ ประกันสังคม จ่ายให้จบเพียงครั้งเดียว  เพราะก่อนหน้านี้การจ่ายเงินของประกันสังคมมีความล่าช้า ทำให้ผู้ว่างงานได้รับผลกระทบ  จึงทำให้กรณีนี้เกิดกระแสวิจารณ์จากบรรดาชาวเน็ตอีกครั้ง ว่าเงินกองทุน ประกันสังคม ที่เหลืออยู่ครบหรือไม่ สถานะกองทุนเป็นอย่างไร 

          ล่าสุด ได้มีรายงานสถานะการบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคม ในไตรมาส 2  (ณ 30 มิถุนายน 2563  ) เปิดเผยเกี่ยวกับสถานะของเงินลงทุนกองทุนประกันสังคมล่าสุด ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม โดยระบุว่า  เงินลงทุนของกองทุนประกันสังคม ที่มีจำนวน 2,114,775 ล้านบาท  แบ่งเป็นการลงทุนในหลายแห่ง โดยหลักๆก็ได้แก่

1. ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง จำนวน 1,688,446 ล้านบาท คิดเป็น 80% ของเงินลงทุน  

2. ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงจำนวน 426,329 ล้านบาท คิดเป็น 20% ของเงินลงทุน โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนสะสมตั้งแต่ปี 2534 ถึง ปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น  675,782 ล้านบาท


        ทั้งนี้ จากรูปภาพประกอบ สัดส่วนของการลงทุนเงินกองทุนประกันสังคมจะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงในสัดส่วนที่มากถึง 80%  แบ่งเป็น

  • พันธบัตรรัฐบาล  ธปท . รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเป็ยนผู้ต้ำประกัน มีสัดส่วนมากกว่า 68%
  • หน่วยลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ 4.65% 
  • หุ้นกู้เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ 4.58%
  • เงินฝาก 1.76%

        ส่วนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง มีสัดส่วน20%  แบ่งเป็น

  • ตราสารทุนไทย 12.09% 
  • หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทองคำ 4.29%
  • หน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ 3.28%
  • พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำประกัน 0.5% 


        ส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนของ ประกันสังคม ในไตรมาส 2/2563 มีจำนวน 24,058 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเงินลงทุนกองทุน  ประกันสังคม ณ สิ้นปี 2562 ที่อยู่ระดับ  2,095,393 ล้านบาท เติบโต 1.148% โดยเป็นผลตอบแทนจาก ดอกเบี้ยเงินฝาก กำไรจากการขายตราสารหนี้และค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 21,276 ล้านบาท  และ ผลตอบแทนจากเงินปันผลและการขายหุ้นและหน่วยลงทุน จำนวน 2,782 ล้านบาท


        หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่รับรู้แล้วตั้งแต่ ปี 2534 -2552 จ านวน 165,286 ล้านบาท

  • ดอกเบี้ยและกำไรจากการขายตราสารหนี้ และ ค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์

จำนวน 151,361 ล้านบาท

  • เงินปันผลและกำไรจากการขายตราสารทุนและหน่วยลงทุน จ านวน 13,925 ล้านบาท

        

        นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม ได้ชี้แจงถึงข้อกังวลเกี่ยวกับเงินกองทุนประกันสังคมด้วยว่า  ในส่วนของกองทุนว่างงาน ปัจจุบันมีเงินกองทุนว่างงานอยู่จำนวนกว่า 160,000 ล้านบาท ซึ่งมีเพียงพอต่อการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนอย่างแน่นอน 

       หากประมาณการจากจำนวนผู้มาขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 1.2 ล้านคน คาดว่าจะคิดเป็นเงินทั้งหมดจำนวน 20,000 - 30,000 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานฯ มีเงินกองทุนเพียงพอที่จะนำไปจ่าย โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้เตรียมสำรองสภาพคล่องไว้รอการจ่ายเงินแล้ว ขอให้ผู้ประกันตนวางใจว่ากองทุนมีเงินกองทุนเพียงพอ นอกจากนี้ เงินลงทุน 2 ล้านล้านบาท ยังอยู่ครบถ้วน มิได้หายไปไหน  ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้ทยอยจ่ายเงินกรณีว่างงาน ให้ผู้ประกันตนกลุ่มแรกตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมาแล้ว แม้จะเกิดการล่าช้าไปบ้างก็ตาม 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 ประกันสังคมลดพอร์ตBBL ขายออก 0.0188%

 ประกันสังคม เพิ่ม "ค่าทำศพ" เป็น 50,000 บาท ตั้งแต่ 2 ก.ค.63

 สูงวัยเฮ! ประกันสังคม เปิดให้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้แล้ว

 เปิด 3 ขั้นตอนเช็กเงินเยียวยา ประกันสังคมเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง