รีเซต

ทช.ตอกเสาเข็มสะพานข้ามแม่น้ำลำเซบก ลดระยะเวลาและร่นการเดินทางสองฝั่งกว่า 10 กม. คาดเสร็จปี 67

ทช.ตอกเสาเข็มสะพานข้ามแม่น้ำลำเซบก ลดระยะเวลาและร่นการเดินทางสองฝั่งกว่า 10 กม. คาดเสร็จปี 67
มติชน
10 พฤษภาคม 2565 ( 12:58 )
23
ทช.ตอกเสาเข็มสะพานข้ามแม่น้ำลำเซบก ลดระยะเวลาและร่นการเดินทางสองฝั่งกว่า 10 กม. คาดเสร็จปี 67

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำลำเซบก อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างสองฝั่งแม่น้ำบริเวณตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดงและตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล ปัจจุบันการเดินทางข้ามฝั่งแม่น้ำลำเซบกต้องใช้สะพานข้างเคียงในบริเวณต้นน้ำที่ตำบลบ้านท่าบ่อแบงและบริเวณท้ายน้ำที่ตำบลบ้านท่าศิลา ซึ่งตั้งอยู่ห่างกันถึง 16 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านท่าเมืองและบ้านตระการซึ่งเป็นช่วงกลางน้ำต้องใช้เวลาในการสัญจรไป-มาเพิ่มมากขึ้น

 

การก่อสร้างสะพานในบริเวณดังกล่าวจึงช่วยลดระยะเวลาและร่นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพด้านการเดินทางให้กับประชาชน

 

โดยมีรูปแบบการก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร ความยาว 210 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานทั้งสองฝั่ง รวมระยะทาง 2.450 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตลอดแนวเส้นทางโครงการ ขณะนี้ได้เริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วและคาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2567

ข่าวที่เกี่ยวข้อง