เริ่มแล้ว! เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช

เริ่มแล้ว! เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช
TNN ช่อง16
7 มีนาคม 2564 ( 09:19 )
39
เริ่มแล้ว! เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช

วันที่ 7 มีนาคม 2564 การ เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะมีขึ้นในวันนี้ ถือเป็นการแข่งขั้นสูงของพรรคการเมือง โดยการลงตรวจพื้นที่ของ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวานนี้ โดยได้เข้าติดตามตรวจสอบการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยเขตเลือกตั้งนี้ประกอบไปด้วย 4 อำเภอคืออำเภอพระพรหม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอจุฬาภรณ์ และอำเภอชะอวด 

 

สำหรับการตรวจสอบสังเกตการณ์การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชการ ในเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ท่ามกลางกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่มารับวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งจำนวนมากเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

   

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้สถานการณ์มีการแข่งขันกันสูงมาก แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งเข้ามา อย่างไรก็ตาม กกต.ไม่ได้รอรับการร้องเรียนเท่านั้น ในส่วนของการข่าวยอมรับว่ามีข้อมูลเชิงลึกอยู่พอสมควร ซึ่งการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่มีทั้งชุดสืบสวนหาข่าวและชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมที่จะเข้าพื้นที่และทำการสกัดกั้นป้องปราม หรือการเข้าจับกุมได้ทันทีตลอด 24 ชม. ส่วนมาตาการการป้องกันการระบาดของโควิด 19 นั้นมีขั้นตอนและมาตรการอยู่แล้วเนื่องจากมีประสบการณ์ในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านมาไม่นานทำให้การปฏิบัติการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพระพรหม เฉลิมพระเกียรติ ชะอวด และจุฬาภรณ์ มีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 262 หน่วย มีจำนวนครัวเรือน 54,592 ครัวเรือน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย 77,863 คน หญิง 74,564 คน รวม 152,427 คน เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม 2562 จำนวน 3,022 คน ซึ่งการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 149,914 มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 112,492 คน คิดเป็น 75.04% และในครั้งนี้ ทาง กกต.คาดว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าครั้งที่ผ่านมาแน่นอนยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง