รีเซต

จีนมุ่งมั่นยกระดับการป้องกัน 'โรคซึมเศร้า'

จีนมุ่งมั่นยกระดับการป้องกัน 'โรคซึมเศร้า'
Xinhua
11 กันยายน 2563 ( 15:47 )
225
จีนมุ่งมั่นยกระดับการป้องกัน 'โรคซึมเศร้า'

ปักกิ่ง, 11 ก.ย. (ซินหัว) -- วันศุกร์ (11 ก.ย.) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) เปิดเผยแผนปฏิบัติการป้องกันและรักษาโรคซึมเศร้า โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ วัยรุ่น สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ปฏิบัติงานที่มีความเครียดสูงคณะกรรมการฯ ระบุว่าแผนดังกล่าวกำหนดเป้าหมายให้ประชากรทั่วไปร้อยละ 80 และนักเรียนนักศึกษาร้อยละ 85 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคซึมเศร้าภายในปี 2022นอกจากนั้นคณะกรรมการฯ เรียกร้องมาตรการกำกับดูแลให้สัดส่วนของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ภายในปี 2022 ด้วยทั้งนี้ ผลการสำรวจทางระบาดวิทยาเมื่อปี 2019 พบว่าชาวจีนราวร้อยละ 16.6 มีอาการป่วยทางจิตบางประเภท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง