รีเซต

ก.ล.ต.จัดบรรยาย “กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และล้มละลาย และสิทธิของเจ้าหนี้ฯ”

ก.ล.ต.จัดบรรยาย “กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และล้มละลาย และสิทธิของเจ้าหนี้ฯ”
ทันหุ้น
4 ธันวาคม 2566 ( 11:32 )
20
ก.ล.ต.จัดบรรยาย “กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และล้มละลาย และสิทธิของเจ้าหนี้ฯ”

#ฟื้นฟูกิจการ #ทันหุ้น - ก.ล.ต. จัดบรรยายเรื่อง “กระบวนการฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย และสิทธิของเจ้าหนี้ฯ” โดยวิทยากรจากกรมบังคับคดี

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดบรรยายออนไลน์ หัวข้อ “กระบวนการฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย และสิทธิของเจ้าหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย” โดยวิทยากรจากกรมบังคับคดี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับชำระหนี้ และสิทธิของเจ้าหนี้ เมื่อลูกหนี้เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ลงทุนในตราสารหนี้ และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน โดยถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

 

ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและการล้มละลาย เนื่องจากประชาชน ผู้ลงทุนในตราสารหนี้ และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน อาจยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เป็นขั้นตอนการขอรับชำระหนี้ของผู้ถือตราสารหนี้ ก.ล.ต. จึงได้เรียนเชิญวิทยากรจากกรมบังคับคดีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้เข้าใจ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนเข้าใจถึงขั้นตอนและรับทราบถึงสิทธิของตนตามกฎหมาย และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องต่อไป

 

การบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวพิมพ์มาศ ดวงมี นิติกรชำนาญการพิเศษ กองบังคับคดีล้มละลาย 1 และนายกรพงศ์ คงสังข์ นิติกรชำนาญการ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ร่วมบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย และสิทธิของเจ้าหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย” และนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวเปิดงาน

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับฟังการบรรยายย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” https://www.facebook.com/sec.or.th/videos/287315880970708/  และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/MarketData/seminar-documents.aspx

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง