รีเซต

จีนเล็งเร่งสร้าง 'อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์' ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

จีนเล็งเร่งสร้าง 'อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์' ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
Xinhua
25 กันยายน 2566 ( 12:50 )
53
จีนเล็งเร่งสร้าง 'อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์' ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ปักกิ่ง, 25 ก.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันอาทิตย์ (24 ก.ย.) เจิงเหยี่ยนเต๋อ เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน เปิดเผยว่าจีนจะส่งเสริมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ให้แข็งแกร่งมากขึ้น บนพื้นฐานของความก้าวหน้าแบบเป็นขั้นตอนในปัจจุบันเจิงระบุว่าจีนจะเร่งการเพาะเลี้ยงทรัพยากรเชื้อพันธุ์ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ และบ่มเพาะวิสาหกิจชั้นนำในภาคส่วนนี้ พร้อมเสริมว่าจีนจะยังพยายามปรับปรุงขีดความสามารถของฐานอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืช และเพิ่มการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายในอุตสาหกรรม.ทั้งนี้ ทางการจะดำเนินมาตรการที่หลากหลาย อาทิ การเผยแพร่บัญชีรายชื่อทรัพยากรเชื้อพันธุ์ทางการเกษตรที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ เร่งการผสมพันธุ์ของพันธุ์พืชที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาของบริษัทชั้นนำและแพลตฟอร์มที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง