รีเซต

เลือกตั้งเทศบาล 2564 เปิดขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมวิธีตรวจสอบสิทธิออนไลน์

เลือกตั้งเทศบาล 2564 เปิดขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมวิธีตรวจสอบสิทธิออนไลน์
TNN ช่อง16
27 มีนาคม 2564 ( 14:49 )
203
เลือกตั้งเทศบาล 2564 เปิดขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมวิธีตรวจสอบสิทธิออนไลน์

วันนี้ (27 มี.ค.64) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดยเลือกผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม ไปทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น อย่างแท้จริง

เอกสารที่ต้องพกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น

เปิดขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาล

1. ตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง

2. ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

3. ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ

4.ได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรกบัตรเลือกตั้งสีม่วงสำหรับเลือก นายกเทศมนตรี ใบที่สองบัตรเลือกตั้งสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 

5.ให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ บนต้นขั้วบัตร

6.เข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทําเครื่องหมาย โดยบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เลือกผู้สมัครได้เพียงหนึ่งคน และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเลือกผู้สมัครได้จํานวน 6 คน หากไม่ต้องการ เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทําเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

7.เมื่อเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้ง

8.นำบัตรเลือกตั้งไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ดังนี้

- เข้าสู่เว็บไซต์ ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

- กรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา

- จากนั้นระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ สิทธิ์เลือกตั้ง / เขตเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้ง / สถานที่เลือกตั้ง / ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดและบริการข้อมูลสายด่วน 1440 เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง