รีเซต

เตือน 7 จังหวัดลุ่ม "แม่น้ำเจ้าพระยา" เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงขึ้น

เตือน 7 จังหวัดลุ่ม "แม่น้ำเจ้าพระยา" เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงขึ้น
TNN ช่อง16
19 กันยายน 2566 ( 12:00 )
30
เตือน 7 จังหวัดลุ่ม "แม่น้ำเจ้าพระยา" เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงขึ้น

ชลประธาน 12 ออกหนังสือแจ้งเตือน 7 จังหวัดลุ่ม "แม่น้ำเจ้าพระยา" ฉบับที่ 2 เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ หลังฝนตกมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่อง  

นายวัชระ ไกรสัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 จ.ชัยนาท ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 2/2566 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี เรื่องสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 2/2566 


คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จะมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 300-500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ถึงบริเวณ ต.บ้านกระทุ่ม ต.หัวเวียง อ.เสนา และต.ท่าดินแดง อ.ผักไท่ จ.พระนครศรีอยุธยา ประมาณ 1.00-1.50 เมตร

เนื่องจากยังมีฝนตกและมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จ.นครสวรรค์ วัดได้ 790 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้น อยู่ที่ระดับ +16.49 เมตร/รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 421 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกินระดับ +16.50 เมตร/รทก. 


และคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้น อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 500-700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ถึงบริเวณ ต.บ้านกระทุ่ม ต.หัวเวียง อ.เสนา และต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา อีกประมาณ 1.00-1.20 เมตร โดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวยังคงอยู่ในตลิ่งลำน้ำ

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 12 จะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว ด้วยการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร หากมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีการปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 12 จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

 

 
ภาพจาก ผู้สื่อข่าวชัยนาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง