รีเซต

มวลน้ำแข็งน้อยใหญ่ไหลตาม 'แม่น้ำเหลือง' ในหนิงเซี่ย

มวลน้ำแข็งน้อยใหญ่ไหลตาม 'แม่น้ำเหลือง' ในหนิงเซี่ย
Xinhua
26 ธันวาคม 2566 ( 09:59 )
26
มวลน้ำแข็งน้อยใหญ่ไหลตาม 'แม่น้ำเหลือง' ในหนิงเซี่ย
อิ๋นชวน, 25 ธ.ค. (ซินหัว) -- ทิวทัศน์แม่น้ำเหลือง ช่วงไหลผ่านเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน มีมวลน้ำแข็งน้อยใหญ่ลอยเป็นทางยาว ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ปกติยามอุณหภูมิที่แปรเปลี่ยนก่อให้เกิดการแข็งตัวและการละลายแม่น้ำเหลืองนั้นมีความยาว 5,464 กิโลเมตร จัดเป็นแม่น้ำสาวยาวที่สุดอันดับ 2 ของจีน มีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต และไหลผ่านที่ราบสูงดินลมหอบ(บันทึกภาพวันที่ 24 ธ.ค. 2023)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง