รีเซต

พลิกเขาแล้งสู่ทุ่งกุหลาบ วิถีฟื้นฟูชนบทในเสฉวน

พลิกเขาแล้งสู่ทุ่งกุหลาบ วิถีฟื้นฟูชนบทในเสฉวน
Xinhua
10 เมษายน 2566 ( 16:50 )
108
พลิกเขาแล้งสู่ทุ่งกุหลาบ วิถีฟื้นฟูชนบทในเสฉวน

เหมยซาน, 10 เม.ย. (ซินหัว) -- บรรยากาศแปลงเพาะปลูกดอกกุหลาบชนิดรับประทานได้ การทำงานของเกษตรกรท้องถิ่น และการจัดจำหน่ายสินค้าแปรรูป บริเวณฐานเพาะปลูกดอกกุหลาบชนิดรับประทานได้ในตำบลโอ่วถัง อำเภอเหรินโซ่ว เมืองเหมยซาน มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนตำบลโอ่วถังของซื่อชวนได้ฟื้นฟูเนินเขาแห้งแล้งและพื้นที่รกร้างไร้ประโยชน์อย่างแข็งขัน โดยมีจุดเน้นอยู่ที่อุตสาหกรรมดอกกุหลาบชนิดรับประทานได้ ด้านชาวบ้านท้องถิ่นมีส่วนร่วมเพาะปลูกและจัดการฐานฯ ซึ่งไม่เพียงเพิ่มรายได้ของชาวบ้าน แต่ยังทำให้ชุมชนชนบทสวยงามอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง