รีเซต

วิ่งฟรีกว่า 60 ด่าน กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สาย 13 ต.ค.นี้

วิ่งฟรีกว่า 60 ด่าน กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สาย 13 ต.ค.นี้
TNN ช่อง16
11 ตุลาคม 2564 ( 11:34 )
71
วิ่งฟรีกว่า 60 ด่าน กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สาย 13 ต.ค.นี้

ภาพจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม 3 สายทาง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ดังนี้


- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน

- ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน

- ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน


ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร จึงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทาง และขับรถตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตลอดการเดินทาง ขับปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทาง


สำหรับในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน


อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กทพ.ได้จำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง เว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด ระหว่างเวลา 22.00 น.- 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง