รีเซต

ชิงไห่อนุรักษ์ 'น้ำ-ดิน' หนุนพัฒนาการเกษตร

ชิงไห่อนุรักษ์ 'น้ำ-ดิน' หนุนพัฒนาการเกษตร
Xinhua
31 สิงหาคม 2565 ( 10:21 )
21
ชิงไห่อนุรักษ์ 'น้ำ-ดิน' หนุนพัฒนาการเกษตร

ซีหนิง, 30 ส.ค. (ซินหัว) -- มณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน มีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศผ่านการควบคุมการสูญเสียน้ำและดินตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรและชนบท

 

ชิงไห่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำแยงซี แม่น้ำเหลือง และแม่น้ำหลานชาง รวมถึงสัตว์ป่าหายากหลายชนิด ทว่าระบบนิเวศของชิงไห่นั้นเปราะบางอย่างยิ่งเนื่องจากเกิดการสูญเสียน้ำและดินสำนักทรัพยากรน้ำชิงไห่ระบุว่ามีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียดินและน้ำ ขนาด 3,739 ตารางกิโลเมตร นับตั้งแต่ปี 2012 รวมถึงมีการสร้างนาขั้นบันไดเพื่อควบคุมการสูญเสียดินและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันชิงไห่มีรูปแบบการพัฒนาการเกษตรพิเศษจากการใช้งานนาขั้นบันไดเหล่านั้น ซึ่งช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการเพาะปลูกของผลิตภัณฑ์การเกษตรท้องถิ่น และสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรในท้องถิ่นทั้งนี้ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนานหลายปี ส่งผลให้ผลผลิตธัญพืชต่อหน่วยของพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูในชิงไห่ เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 25 สร้างประโยชน์แก่ชาวบ้าน 1.25 ล้านคน และความครอบคลุมของพืชพรรณในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15

ข่าวที่เกี่ยวข้อง