โควิด-19 รอบใหม่ ทำไทยเครียดมากขึ้น หมอแนะเคาต์ดาวน์กับตัวเอง ทบทวนชีวิต

โควิด-19 รอบใหม่ ทำไทยเครียดมากขึ้น หมอแนะเคาต์ดาวน์กับตัวเอง ทบทวนชีวิต
มติชน
24 ธันวาคม 2563 ( 14:40 )
26
โควิด-19 รอบใหม่ ทำไทยเครียดมากขึ้น หมอแนะเคาต์ดาวน์กับตัวเอง ทบทวนชีวิต

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงสถานการณ์ความเครียดของคนไทยในช่วงของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ ว่า สถานการณ์ตอนนี้ประชาชนมีความเครียดมากขึ้นเพราะการรับรู้ข่าวสารการระบาดระลอกใหม่ โดยมากกว่าครึ่งเป็นความเครียดตามปกติ ซึ่งเป็นเรื่องดีที่เนื่องจากทำให้รู้จักการป้องกันตัว แต่ก็มีบางส่วนที่มีความเครียดที่มากขึ้น เพราะไม่สามารถแยกได้ว่าข้อมูลที่ได้รับมาถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากบางครั้งข้อมูลที่รับก็มีความขัดแย้งกันเอง หลักการในการจัดการความเครียด ทั้งนี้ สัญญาณที่ทำให้ทราบได้ว่าเกิดความเครียด คือ 1.เกิดความเหนื่อยล้าในการรับรู้ข่าวสาร 2.มีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีข้อโต้เถียงกับบุคคลอื่นว่าข้อมูลใดเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง

 

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า หลักการในการจัดการกับความเครียด ได้แก่ 1.ใช้เวลารับรู้ข้อมูลข่าวสารที่พอเหมาะ หรือ ลดชั่วโมงการรับข่าว 2.ให้ยึดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น สธ. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 3.ปรับการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงนั้น เลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง สวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมืออยู่เป็นประจำ 4.พิจารณาความเสี่ยงของตนเองว่ามีมากน้อยอย่างไร เช่น ตนเองสวมหน้ากากอนามัยขณะเข้าพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อหรือไม่ เข้าไปในพื้นที่ชุมชนแออัดหรือไม่ เพื่อกังวลตามความเหมาะสม 5.ดูแลตัวเองด้านสุขภาพอนามัยให้ปลอดภัย และ 6.ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยการลดไปในพื้นที่ต่างๆโดยไม่มีความจำเป็น

 

ส่วนข้อกังวลว่าจะมีความเครียดเนื่องจากบางพื้นที่ไม่ได้จัดกิจกรรมงานปีใหม่ พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า หากเป็นการจัดกิจกรรมในกลุ่มคนที่มีความสนิทสนมกันก็สามารถจัดได้ เนื่องจากกิจกรรมปีใหม่เป็นช่วงที่ทำให้คนเราได้เจอกัน อย่างไรก็ตามการที่ไม่ได้จัดกิจกรรมปีใหม่อย่างเช่นปีก่อนๆ แต่การอยู่กับตัวเองนั้นก็เป็นเรื่องที่ดี ทำให้เราได้มองชีวิตที่ผ่านมาและมองไปข้างหน้าเพื่อปรับตัว ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เราอาจจะต้องเริ่มมองชีวิตที่ไม่แน่นอนเพื่อเตรียมการเอาไว้ก่อน และขอให้ทุกคนรู้จักการป้องกันตัวเองที่ถูกต้อง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างกับบุคคลอื่น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง