TrueID

มองโกเลียในพบ 'โกศฝังศพเด็ก' คาดเก่าแก่ 2,000 ปี

มองโกเลียในพบ 'โกศฝังศพเด็ก' คาดเก่าแก่ 2,000 ปี
Xinhua Thai
22 พฤศจิกายน 2564 ( 13:13 )
24
มองโกเลียในพบ 'โกศฝังศพเด็ก' คาดเก่าแก่ 2,000 ปี

ฮูฮอต, 22 พ.ย. (ซินหัว) -- สถาบันวิจัยวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของจีน เปิดเผยว่าคณะนักโบราณคดีขุดพบหลุมบรรจุโกศฝังศพเด็ก 128 ร่าง ใกล้กับซากเมืองโบราณสมัยราชวงศ์ฮั่น (202 ปีก่อนคริสตกาล - ปี 220)

 

หลุมเหล่านี้บรรจุโกศฝังศพทำด้วยกระเบื้อง ส่วนใหญ่ถูกพบในอำเภอเหลียงเฉิง เมืองอูหลานฉาปู้ โดยเมื่อพิจารณาจากลักษณะของเหรียญ กระเบื้อง และเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบด้วยนั้น คาดว่าหลุมศพเหล่านี้มีความเก่าแก่ราว 2,000 ปี

 

สถาบันฯ ระบุว่าถือเป็นครั้งแรกที่อำเภอเหลียงเฉิงขุดพบโกศฝังศพทำจากกระเบื้องจำนวนมากเช่นนี้ โดยอู่เฉิง นักวิจัยจากพิพิธภัณฑ์ฮูฮอต กล่าวว่าโกศฝังศพเป็นวิธีการฝังศพแบบพิเศษและพบได้ยากในการฝังศพเด็ก

 

อนึ่ง ทีมนักโบราณคดีท้องถิ่นเริ่มขุดค้นพื้นที่ไต้ไห่ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม โดยการขุดพบหลุมศพดังกล่าวมีคุณค่าต่อการศึกษาประเพณีทำศพในพื้นที่ รวมถึงช่วยให้เข้าใจการจัดพิธีศพของเด็กในสมัยจีนโบราณ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง