รีเซต

RATCH ปี 66 กำไร 5,167 ลบ. ลดลง 11% ปันผล 0.80 บ. ขึ้น XD 15 มี.ค. จ่าย 23 พ.ค.

RATCH ปี 66 กำไร 5,167 ลบ. ลดลง 11% ปันผล 0.80 บ. ขึ้น XD 15 มี.ค. จ่าย 23 พ.ค.
ทันหุ้น
27 กุมภาพันธ์ 2567 ( 17:56 )
82
RATCH ปี 66 กำไร 5,167 ลบ. ลดลง 11% ปันผล 0.80 บ. ขึ้น XD 15 มี.ค. จ่าย 23 พ.ค.

#RATCH #ทันหุ้น - บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติวันที่ 27 ก.พ. 2567 อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 18 มี.ค. 2567 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 15 มี.ค. 2567  วันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค.2567 จ่ายปันผลจากกำไรสะสม

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น23 เม.ย.2567 เวลา 14.00 น. วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) 18 มี.ค.2567 วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม 15 มี.ค.2567 วาระการประชุมที่สำคัญ จ่ายปันผลเป็นเงินสด การเปลี่ยนแปลงกรรมการ สถานที่ประชุม  บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (E-Meeting)

 

ปี 2566 ผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรจำนวน 5,167.25 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.38 บาท ลดลง 10.63% เทียบกับงวดปี 2565 มีกำไรสุทธิ 5,782.07 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 3.15 บาท

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง