‘UAC’ ส่งโรงงาน PPP สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้โควิด

‘UAC’ ส่งโรงงาน PPP สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้โควิด
มติชน
8 มิถุนายน 2564 ( 03:35 )
7
‘UAC’ ส่งโรงงาน PPP สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้โควิด

 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประเภทแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต โดยมีนายอำภร รัดเลิศ นายก อบต.กกแรต พร้อมด้วย นางสาวฉวีวรรณ พงศทัต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของดไวรัสโควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต จังหวัดสุโขทัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง