รีเซต

เสียหายหนัก! ก.เกษตรฯ เผย “น้ำท่วม” ทำพืช-ประมง สูญว่าพันล้าน

เสียหายหนัก! ก.เกษตรฯ เผย “น้ำท่วม” ทำพืช-ประมง สูญว่าพันล้าน
TNN ช่อง16
19 ตุลาคม 2565 ( 09:48 )
25
เสียหายหนัก! ก.เกษตรฯ เผย “น้ำท่วม” ทำพืช-ประมง สูญว่าพันล้าน

นายประยูร อินสกุล รักษาการปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรว่า ได้เตรียมเสนอโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติจากสถานการณ์ฝนตกชุกสะสม และพายุดีเปรสชันโนรู ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น 59 จังหวัด

ขณะนี้สถานการณ์ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว 31 จังหวัด และยังประสบอุทกภัยอีก 28 จังหวัด ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและโอกาสในการสร้างรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้รับ ทำให้กระแสเงินสดในมือของเกษตรกร ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ 

โดยจากการสำรวจผลกระทบด้านการเกษตร พบว่า ด้านพืชความเสียหายส่งผลต่อเกษตรกร 75,874 ราย พื้นที่ 730,327 ไร่ โดยข้าวได้รับผลกระทบมากที่สุดราว 556,677 ไร่ รองลงมาเป็นพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ คิดเป็นเงิน 1,097.16 ล้านบาท 

ด้านประมง พบความเสียหายต่อเกษตรกร 537 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย 521 ไร่ คิดเป็นเงิน 2.93 ล้านบาท ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 16 จังหวัด ส่งผลต่อเกษตรกร 21,625 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย และตรวจสอบข้อมูลหรือเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งเตรียมเสนอโครงการหรือมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ข่าวที่เกี่ยวข้อง