รีเซต

"รวมพลังรักษ์สหกรณ์" ลุยศึกเลือกตั้ง ชสอ. หนุนสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง

"รวมพลังรักษ์สหกรณ์" ลุยศึกเลือกตั้ง ชสอ. หนุนสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง
TNN ช่อง16
21 เมษายน 2567 ( 19:18 )
17
"รวมพลังรักษ์สหกรณ์" ลุยศึกเลือกตั้ง ชสอ. หนุนสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง

วันนี้ (21 เมษายน 2567) ที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เข้าสมัครเป็นกรรมการดำเนินการนอกเขตพื้นที่ 8 ตำแหน่ง ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ประจำปี 2567 ในนาม "ทีมรวมพลังรักษ์สหกรณ์" ที่นำโดย รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน ชสอ.


เมื่อเปิดรับสมัคร ศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ พร้อมทีม "รวมพลังรักษ์สหกรณ์" จากหลากหลายอาชีพ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจับเบอร์ลำดับ โดยได้เบอร์ 7-14 ดังนี้


7. นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ

8. พ.ต.ต.สุวิทย์ มากด้วง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี 

9. นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี

10. นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย

11. นายพิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม

12. นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์

13. นายธงชัย วิทยานุกูล รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเนี่ยน

14. พล.ต.กริช กิติลือ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน


นายนินนาท เสนอนโยบาย 5 ข้อ คือ 3 ลด 1 เพิ่ม 1 ฟรี ได้แก่ 1.ลดดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกิน 3% 2.ปรับลดโบนัสคณะกรรมการคิดตามเปอร์เซ็นต์เงินปันผล 3.ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น 4.เพิ่มงบประมาณให้ชุมนุมสหกรณ์ภาคละ 1.5 ล้านบาท และ 5.สมาชิกเข้าร่วมสัมมนาจัดโดย ชสอ.ฟรีทุกเวที


 “ทีมรวมพลังรักษ์สหกรณ์” ขอเสนอนโยบาย 5 ข้อ ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ ประกอบด้วย 3 ลด 1 เพิ่ม 1 ฟรี โดยนโยบาย 3 ลด คือ 1 ลดดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกิน 3 % - 2 ปรับลดโบนัสของคณะกรรมการคิดจากเปอร์เซ็นต์เงินปันผล เพราะมองแล้วว่าคณะกรรมการควรจะได้รับโบนัสตามสัดส่วนที่เหมาะสมเช่นหากมีการปันผลสมาชิก 1% ก็จะได้รับเงินโบนัส 100,000 บาท ปันผล 5% ก็ได้ 500,000 ก็ขึ้นอยู่กับอัตราเงินปันผลที่สมาชิกจะได้รับและผลประกอบการในปีนั้นๆ และ 3 ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ส่วนนโยบาย 1 เพิ่ม คือ ชุมนุมสหกรณ์ที่ในภาคต่างๆมีงบประมาณอยู่ที่ 1,000,000 ล้านบาทต่อปี จะเพิ่มให้เป็น 1,500,000 บาทต่อปี ขณะที่นโยบาย 1 ฟรี คือ การจัดสัมมนาที่จัดโดยชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย ทุกสหกรณ์และทุกเวทีสัมมนา สามารถเข้าร่วมสัมมนาฟรีเพื่อให้ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเท่าเทียม


นายนินนาท ขอให้สมาชิกเลือก "ทีมรวมพลังรักษ์สหกรณ์" ยกทีมและเลือกตนเป็นเบอร์ 10 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยหากได้รับเลือกครบทีมจะมีเสียง 12 เสียงจาก 8 เสียงเดิม สามารถผลักดันการแก้ไขข้อบังคับ ชสอ. ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างแท้จริง


การเลือกตั้งกรรมการดำเนินงาน ชสอ. จะมีขึ้นในวันที่ 8 มิ.ย. 2567 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ รอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานียอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม