รีเซต

ครม.ไฟเขียวทุกกระทรวงหั่นงบ20% เป้า6.6แสนล.ใช้เยียวยาโควิด

ครม.ไฟเขียวทุกกระทรวงหั่นงบ20% เป้า6.6แสนล.ใช้เยียวยาโควิด
มติชน
5 เมษายน 2563 ( 09:11 )
95
ครม.ไฟเขียวทุกกระทรวงหั่นงบ20% เป้า6.6แสนล.ใช้เยียวยาโควิด

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)นัดพิเศษ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ได้มีมติให้แต่ละกระทรวงไปทบทวนปรับลดงบประมาณของแต่ละหน่วยงานเพิ่มจากเดิมให้ปรับลด 10% เพิ่มเป็น 20% เพื่อนำเงินงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ในการช่วยเหลือและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้น ตนได้สั่งการให้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคม เร่งดำเนินการและไปดำเนินการตกลงในการจัดทำแผนปรับลดงบประมาณกับสำนักงานงบประมาณภายในสัปดาห์หน้า

” ในส่วนงบประมาณของกระทรวงคมนาคมที่ได้รับในปีงบ2563 ประมาณ 1.7 แสนล้านบาท หากมีการปรับลด 20% ก็จะเป็นวงเงินประมาณ 3.4 หมื่นล้านบาท และหากรวมกับทุกกระทรวงที่ปรับลดลงในอัตราเดียวกันก็จะมีวงเงินถึงประมาณ 6.6 แสนล้านบาท จากงบประมาณรวม 3.3 ล้านล้านบาท ซึ่งส่วนนี้ก็จะไปลดทอนในการกู้ยืมเงินได้ส่วนหนึ่ง ”

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า เรื่องนี้กระทรวงคมนาคมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร และให้แต่ละหน่วยงานไปปรับวิธีการให้สอดคล้องกับการปรับลดงบประมาณ และทำการตกลงกับสำนักงบประมาณเป็นงบประมาณผูกพัน 2 ปีคือปี 2563-64 โดยการปรับลดจะไม่กระทบต่อการบริหารจัดการโครงการลงทุนพื้นฐานตามแนวทางที่วางไว้ พร้อมกันนี้อาจต้องมีการทบทวนแนวทางกการลงทุนโครงการของรัฐ โดยเฉพาะการนำแนวทางร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน(พีพีพี)มาใช้มากขึ้น และอาจมีการขอมติปรับเงื่อนไขใหม่ เช่น ระยะเวลาสัญญาโครงการเพิ่มจากเดิม 30 ปี เป็น 40-50 ปี หรือ ปรับเงื่อนไขผลตอบแทนที่ยังคงให้ประโยชน์กับชาติ เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสอบถามไปยังผู้บริหารกระทรวงต่างๆ ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ถึงมติครม.ให้ปรับลดงบประมาณปี 2563 ที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย เพิ่มจาก 10% เป็น 20% นั้น ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนหารือในแต่ละหน่วยงานว่ามีโครงการใดที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและอะไรที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างก็ให้เลื่อนระยะเวลาไปก่อน โดยให้ยึดเรื่องความช่วยเหลือผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เป็นอันดับแรก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง